فایل word طراحی و بررسی شاخص های ارزیابی اقتصادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word طراحی و بررسی شاخص های ارزیابی اقتصادی دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word طراحی و بررسی شاخص های ارزیابی اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن, طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع, فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی , دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها, مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل, 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.

 
واژه های کلیدی :
طراحی شاخص ها, ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت , شاخص های بهره وری و عدالت

 
مقدمه
علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین , حفظ و ارتقا سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود, همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد, خانواده ها, جوامع محلی, ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین , حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن , طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).

 
فهرست منابع
1-Sorkin, Alan L.,” Health Economics in Developing Countries,” (D.c.Health and Company,Lexington,Massachusetts,1976).
2- Drummond Michacl F. et al. Methods for Economic Evaluation of Health Care programmes 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1977).
3- WHO: Commission on Macreconomics and Health : investing in health for economic development Geneva 2001.
4- The World Health Report 2002, Reducing risks, promoting Healthy Life, Geneva, October 2002.
5- The World Health Organization, The World Health Report, 2003.
6- Getzen, T.e.Health Economics Fundamentals And flow of Funds, John Wiley And Sons Ins., USA, 1997.
7- Karimi Iraj, Application of Cost – Effectiveness Analysis & Resource Allocation Techniques in family planning programs, the Jogn Hopkins University, 1984.
8- سازمان جهانی بهداشت , روش تحقیق در سیستم های بهداشتی , معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی , تهران 1376.
9- Who, Health program Evaluation: Gjiding principles, WHO, Geneva, 1981( Health for All Series, No . 5 amd 6 ).

لینک کمکی