فایل word تحلیل ژئوپلتیکی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاور میانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحلیل ژئوپلتیکی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاور میانه دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحلیل ژئوپلتیکی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاور میانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه:
ایران در طول تاریخ گذشته خود, چه به هنگام اقتدار و چه در روزگار ضعف , در مسائل منطقه ای و جهانی به ایفای نقش سیاسی پرداخته است. نقش آفرینی سیاسی ایران محدود به شکل گیری دولت و حکومت برای اداره امور سرزمین و سکنه آن نبوده است؛ با آنکه این امر خود از ضروریات اولیه برای پیدایش دولت به حساب می آید.
نقش آفرینی سیاسی ایران, در زمانی که قدرتی بزرگ به شمار می رفته است, در اشکال مختلف تجلی یافته است؛ تصرف سرزمینهای همسایه و به انقیاد کشیدن ملتها به روشهای مسالمت آمیز یا خشونت آمیز یکی از اشکال این نقش آفرینی است که از دوره هخامنشیان تا دوره قاجار کمابیش و به صورت متناوب به وقوع پیوسته است. بروز برخوردهای نظامی و سیاسی و شکل گیری دوره های نزاع مستمر یا توام با فراز و نشیب میان حکومت ایران ودولتهای مجاور آن, گونه ای دیگر از نقش آفرینی سیاسی ایران در دوره های قدرت بوده است. یونان , روم, عثمانی, روسیه , هند , ترکها و قبایل زردپوست از جمله قدرتهایی بوده‌اند که حکومت ایران با آنها درگیری سیاسی و نظامی داشته است. گاهی نیز با شکل گیری فرایند همگرایی میان ایران و برخی دولتها به هدف مقابله با دشمن و قدرت رقیب یا مداخله در امور منطقه ای مواجه می شویم؛ نظیر همگرایی صفویان با انگلیسیها در برابر پرتغالیها و تقویت دولت تیموریان ( بابریان) در دوره سلطنت همایون در شبه قاره هند.

فهرست منابع و مآخذ:
1-    اطاعت؛ جواد, (1374) , ویژگی های ژئوپلتیک خاورمیانه؛ سلسله مقالات خاورمیانه شناسی؛ مهر 1374؛ شماره 4
2-    برزگر؛ کیهان, (1385) , تضاد نقش ها: بررسی ریشه های منازعه ایران و آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر ؛ راهبرد؛ بهار 1385؛ شماره سی و نهم.
3-    پیشگاهی فرد؛ زهرا, (1378) , ژئوپلیتیک ایران در نظام دگرگون شونده جهانی, مجله پژوهش های جغرافیایی , سال سی و یکم, بهار 1378؛ شماره 36.
4-    حافظ نیا؛ محمدرضا (1381) جغرافیای سیاسی ایران , تهران , سمت.
5-    درایسدل؛ آلاسدایر و جرالد اچ, بلیک؛ (1370) جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا ؛ ترجمه دره میرحیدر, تهران, وزارت امور خارجه, دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی , مرکز مطالعات خلیج فارس.
6-    زنگنه؛ صباح (1385) , استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسایل بین اللملی, تهدیدها و فرصت های ایران؛ مجله اقتصاد ایران؛ آذر 1385.
7-    صدر ؛ محمد (1385) , معادل سابق وزارت خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقا؛ تهدیدها و فرصت های ایران مجله اقتصاد ایران, آذر 1385.
8-    کمپ جفری و رابرت هارکاری (1383)؛ جغرافیای استراتژیک خاورمیانه, ترجمه: سیدمهدی حسینی متین, جلد اول, تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
9-    مجتهدزاده؛ پیروز (1381)؛ جغرافیای سیاسی و سیاست جعرافیایی, تهران: سمت.
10-    مینایی ؛ مهدی (1381)؛ مقدمه ای بر جغرافیایی سیاسی ایران؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی (وزارت امور خارجه)
11-    معین الدینی؛ جواد (1385)؛ دگرگونی ژئوپلتیک خاورمیانه و امنیت خلیج فارس, اطلاعات سیاسی – اقتصادی 226-225, سال بیستم, شماره نهم و دهم, خرداد و تیر 1385.
12-    فیروزی؛ محرمعلی؛ تحلیل ژئوپلتیکی روابط ایران وعراق, استاد راهنما: دکتر زهرا احمدی پور, کارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس, تهران, فروردین 1383.

لینک کمکی