فایل word بررسی و مقایسه و مالیات وصولی و مالیات وصولی فعلی بر اساس ارزش افزوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی و مقایسه و مالیات وصولی و مالیات وصولی فعلی بر اساس ارزش افزوده دارای 240 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی و مقایسه و مالیات وصولی و مالیات وصولی فعلی بر اساس ارزش افزوده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

عنوان: مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه و نحوه پیدایش مالیات در ایران
1-1- محاسبه ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
1-2- مالیه ایران پس از مشروطیت
2- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و کلیات
1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات
1-1- تعریف مالیات
1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات
1-2-2- نرخ مالیات
1-2-3- مبلغ مالیات
1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
1-3-1- اصل عدالت و برابری
1-3-2- اصل معین و مشخص بودن
1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن
1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی
2- انواع مالیات
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بردرآمد
2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی
2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم
2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم
2-2- مالیات‎های غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌
2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم
2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم
3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
3-1- مبنای محاسبه سود
3-2- سود هر سهم
3-3- نرخ رشد سود
3-4- سود تقسیمی
4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
4-1- تعریف ارزش افزوده اقتصادی ‎(EVA)
4-2- محاسبه‌ ارزش افزوده
4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
4-4- مزایای ارزش افزوده
4-5- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
1- درآمدهای دولت
2- درآمدهای مالیاتی
2-1- مالیات‎های مستقیم
2-1-1- مالیات بر شرکتها
2-1-2- مالیات بر درآمد
2-1-3-     مالیات بر شروت
2-2- مالیات‎های غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش
3- هزینه‎های دولت
3-1- هزینه‎های جاری
3-2- هزینه‎های عمرانی
4- ظرفیت‎های مالیاتی
4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی
4-2- عوامل اقتصادی
4-3- عوامل سیاسی
5- مشکلات نظام مالیاتی کشور
5-1- مشکلات فرهنگی
5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی
5-3- مشکلات اجرایی
 5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات
5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینه وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
1- انواع روش‎های محاسبه پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
2- قاعده مبدأ در مقایسه با قاعده مقصد
3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3-1- روش اعتباری (جمع)
3-2- روش تفریقی (تفریق)‌
3-3- روش جریان وجوه نقدی
4- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده
5- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد
6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
7-1- توان درآمدزایی بالا
7-2- پایین بودن هزینه اخذ مالیات
7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
7-4-  اجتناب از پدیده مالیات مضاعف
7-5- خنثی بودن
7-6- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی
7-7- کاهش نرخ مالیات
7-8- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای
7-9- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن
8-  معایب مالیات برارزش افزوده
8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
8-2- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
8-3- مشکلات اجرایی
9- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده
9-1- روش از پایین به بالا
9-2- روش برای تمام شده کالای فروش رفته
9-3- روش حسابهای ملی
10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
11- پیش‎نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده
11-1- کلیات و تعاریف
11-2- معافیت‎ها
11-3- مأخذ, نرخ و نحوه محاسبه مالیات
11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان
11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
11-6- سایر مقررات

لینک کمکی