فایل word بررسی فعالیت های مالی و حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی فعالیت های مالی و حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی فعالیت های مالی و حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

تمرین
1- صورت حساب سود و زیان – اطلاعات زیر مربوط به شرکت لوله سازی ایران در شهریور ماه میباشد :
دستمزد مستقیم 30000 ریال
بهای تمام کالای فروش رفته 111000 ریال .
سر بار کارخانه بر مبنای 150? دستمزد مستقیم جذب میگردد
حساب موجود یها مانده های ابتدا و پایان دوره را بشرح زیر نشان میدهد :
                                                                             اول دوره                        پایان دوره
                                                                               ریال                                 ریال
مواد خام                                                                7000                                7400
کالای در جریان ساخت                                         9600                                 13000
کالای ساخته شده                                               15000                                17500      
سایر اطلاعات :
هزینه های توزیع و فروش                  14100                                          
هزینه های اداری و تشکیلاتی                 22900                                    
فروش شهریور ماه                     18000                                              
مطلوبست : تهیه صورت حساب سود و زیان همراه با جدولی که نشان دهنده بهای تمام شده مکالای ساخته شده و فروش رفته باشد .

لینک کمکی