فایل word بررسی سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشور با SQL

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشور با SQL دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشور با SQL  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقـدمه :

رساله ای که اینـک در دست شـما خواننده گرامـی قـرار دارد , حاوی مطالبـی اسـت که شمـا را بـا

تمــامی زوایای طراحی سیستم نرم افزاری پرسنـلی و مـالی  دفـتر مـدارس خـارج از کـشور آشنا می کنـد

و نحوه ی کار با این سیستم را به شما آموزش می دهد . 

این پـروزه نـرم افـزاری اسـت کـه در قسمت های امــور اداری , پرسنـلی و مـالی بخشــی از وزارتخـانه

محترم آمـوزش و پـرورش به نام  دفـتر مـدارس خـارج از کـشور  به کـار گرفته می شود .

این دفتر مدیریت تمامی سرپرسـتان مدارس ایران در تمامی کشور های دنیا را بر عهـده دارد . به این ترتیب 

که هر دو سال یک بار امتحاناتی را برای اعزام معلمان به خارج از کشـور را بـرگزار می کند .

در صــورت قبولی در این امتحان معلمان به مدت دو سال مامور به خدمـت در یکی از کشورها می شوند .

و به همراه خانواده شان از ایران عزیمت مـی کنند .

در ایـن دفـتر حقـوق معـلمـان هر دو ماه یکبـار طبـق شرایـط زندگی آنها در آن کـشور ومقطع تحصیـلی

و مـدرک و... مـحاسبه می شود و به صورت ارزهای دلار آمریکا , یوروی اروپـا  و ین ژاپـن , به حسـاب

بانکی آنها در آن کشور واریـز می شود .

هم اکنون امور مالی دفتر مدارس خارج از کشور  با سیستم های قدیمی تحت Dos اداره می شـود که کار با

آن بسیار دشوار و حوصله بر است و به همین دلیل ما در صدد نوشتن یک برنامه جدید برآمدیم تا مشکلات

کار با آن سیستم قدیمی را بهبود ببخشیم .

تمام سعی و کوشش مـا این بوده که نرم افزار کاربردی ای طراحـی نماییم که, کمـتر دچـار مشـکل شود و

کار با آن راحت باشد . همچنـین ,  قابلیت بروز رسانی داشته باشد .این نرم افزار شامل بخـش هایسـت کـه
مربـوط به امــور اداری و مـالی می گردد و هـر دوی این بخـــش ها که در ارتباط تنگاتــنگ با یکـدیگر

هستند را به یقیـن به یکدیگر نزدیکتر از گذشته می گـرداند .

 

منابع و ماخذ

مهـندس رمـضان عبـاس نــژاد , 1383 , آمــوزش گـام بـه گـام CrystalReports , جــلد اول ,

چاپ اول , انتـشارات عـلوم رایـانه , بابـل

مهـندس عیـن الله جعـفر نـژاد قـمی و مهـندس رمـضان عبـاس نــژاد , 1382 ,

آمـوزش گـام به گـام  NET .  C # , جــلد اول , چاپ اول , انتـشارات عـلوم رایـانه , بابـل

مهـندس عیـن الله جعـفر نـژاد قـمی و مهـندس رمـضان عبـاس نــژاد , 1381 ,

آمـوزش گـام به گـام  SQL SERVER , جــلد اول , چاپ اول , انتـشارات عـلوم رایـانه , بابـل

مهـندس عیـن الله جعـفر نـژاد قـمی, 1382 , سیستـم هـای بانـک اطلاعاتـی , جــلد اول , ویراسـت

هشتم , انتـشارات عـلوم رایـانه , بابـل

(مقاله) آرین , امیری, پاییز 1384 , آموزش SQL SERVER
C# Tutorial For Beginners
Author : Joe Mayo
Copyright © 2001-2003
http://www.csharp-station.com/
 
C# Unleashed
By : Joe Mayo
Publication : SAMS 2002
 
C# Reference
By : Microsoft C# Team
Publication : Microsoft Press 2001

لینک کمکی