فایل word بررسی تاریخچه صنعت برق در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاریخچه صنعت برق در ایران دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاریخچه صنعت برق در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی تاریخچه صنعت برق در ایران

مقدمه

فصل اول

توليد پراکنده و مزاياي استفاده از آن

1- 1مقدمه

1- 2- توليد پراکنده (DG)

1- 2-1- توليد

1- 2-2- مسائل نظارتي و تکنولوژي

1- 3- مزاياي استفاده از توليد پراکنده

1- 3-1- توليد برق اضطراري

1- 3-2- کيفيت توان و قابليت اطمينان

1- 3-3- توليد برق و گرما به صورت همزمان

1-3-4- پيک سائي

1- 5- فن‌آوري‌هاي توليد پراکنده از منابع تجديدپذير

1- 5-1- توربين‌هاي بادي

1- 5-2- فتوولتائيک (PV)

1- 5-3- پيل سوختي (Fuel Cell)

1- 6- ارزيابي اقتصادي فن‌آوري‌هاي توليد پراکنده

1- 7- ضرورت‌هاي رويکرد ايران

1- 8- نتيجه‌گيري

فصل دوم

بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابليت‌هاي توليد پراکنده و امکان‌سنجي نصب اين منابع در ايران

2- 1- مقدمه

2- 2- تعريف منابع توليد پراکنده در کشورهاي مختلف جهان

2- 3- موانع و مشکلات توسعة منابع توليد پراکنده در دنيا

2- 3-1- راهکارهايي جهت کاهش موانع

2- 4- منابع توليد پراکنده در ايران

2- 4-1- دلايل رويکرد به منابع توليد پراکنده در ايران

2- 4-2- پتانسيل منابع توليد پراکنده در ايران

2- 5- نتيجه‌گيري

فصل سوم

انتخاب بهينه نيروگاه‌هاي توليد پراکنده در مناطق مختلف جغرافيايي ايران

3- 1- مقدمه

3- 2- تقسيم‌بندي اقليمي ايران و انتخاب ده شهر نمونه

3- 3- هزينه (در بخش توزيع)

3- 4- دسترسي تجاري

3-4-1- هزينه اوليه و نصب (C&I)

3- 5- ضريب کارکرد

3- 5-1- محاسبه مقدار قدرت الکتريکي توليدي توسط پنل‌هاي خورشيدي و ضريب کارکرد

3- 5-2- محاسبة ضريب کارکرد در توربين بادي

3- 3-2- هزينه‌هاي بهره‌برداري, تعمير, نگهداري (O&M)

3- 3-3- هزينه سوخت (F)

3- 3-4- هزينة برق و بيان تابع هدف

3- 6- نتايج حاصل از نرم‌افزار پروژه

3- 7- مدلسازي سيستم‌هاي توليد پراکنده با استفاده از نرم‌افزار HOMER براي شهر تهران

3- 8- نتيجه‌گيري

فصل چهارم

امکان‌سنجي اقتصادي احداث واحدهاي توليد پراکنده در پست فوق توزيع

4-1- مقدمه

4- 2- مدل بار پست فوق توزيع

4- 3- مدل‌سازي رياضي سود و هزينه

4- 3-1- فرايند اقتصادي

4- 3-1- تعريق در توسعة ظرفيت توليد

4- 3-1-2- کاهش هزينة تأمين توان اکتيو

4-3-1-3- کاهش هزينة تأمين توان راکتيو

4- 3- 1-4- بهبود قابليت اطمينان سيستم

4- 3-2- هزينه‌ها

4- 3-2-1- هزينة احداث واحد توليدي

4- 3-2-2- هزينة توليد توان

4- 3-2-3- هزينة تعميرات و نگهداري

4- 4- تابع هدف و محدوديت‌ها

4- 4-1- محدوديت بهره‌برداري از ژنراتور سنکرون

4- 4-2- محدوديت حداکثر توليد توان اکتيو و راکتيو DG

4- 4-3- محدوديت حداکثر ظرفيت DG

4- 5- مطالعات عددي

4- 6- آزمايش 1- حالت پايه‌اي سيستم

4- 7- آزمايش 2- بررسي تأثير تغيير در قسمت خريد برق از سيستم انتقال

4- 8- آزمايش 3- بررسي تأثير محدوديت حداکثر ظرفيت DG

4- 9- نتيجه‌گيري

فصل پنجم

تعيين حداکثر ظرفيت منابع توليد پراکنده براي حفظ هماهنگي فيوز- بازبست در شبکه‌هاي توزيع

5- 1- مقدمه

5- 2- مباني حفاظت شبکه‌هاي توزيع

5- 3- فلسفه حاکم بر هماهنگي حفاظتي در شبکه‌هاي توزيع سنتي

5- 3-1- هماهنگي فيوز-فيوز

5- 3-2- هماهنگي بازبست- فيوز

5- 3-3- هماهنگي رله-رله

5- 4- تأثير حضور DG بر هماهنگي فيوز- بازبست

5- 5- تعيين حداکثر سايز DG جهت حفظ هماهنگي فيوز-بازبست

5- 6- شبيه‌سازي شبکة توزيع نمونه

5- 7- نتيجه‌‌گيري

فهرست علائم

منابع و مأخذ

 

مقدمه

در سال 1283هجری شمسی با نصب یک ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الکتریکی به صورت یک سیستم در ایران آغاز شد.تا سال 1338 تنها نیرو گاه دیگر به ظرفیتهای mw6,mw8,mw2,mw1مورد بهره برداری قرار گرفتند .در سال 1338نیروگاه طرشت با 4واحد توربین بخار وتولید جمعا mw50به عنوان اساسی ترین منبع تولید قدرت در ایران به شمار می رفت.
با تشکیل وزارت آب وبرق  درسال 1343 که مجددا به وزارت نیرو تغییر نام داد وظایف شرکتهای برق پراکنده به این وزارتخانه محول می شود در پایان سال 1360نصب شده در کل کشور به بیش از mw11800رسید که نشان دهنده حدود w305برای هر نفر بود در این سال نیروگاه های آبی تقریبا 5/27درصد تولید نیروگاه های کشور را تشکیل می دادند.

لینک کمکی