فایل word بررسی اثرات شرایط محیطی فشار , دما و رطوبت بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی اثرات شرایط محیطی فشار , دما و رطوبت بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی اثرات شرایط محیطی فشار , دما و رطوبت بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی اثرات شرایط محیطی فشار , دما و رطوبت بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار
چکیده 
فصل اول : معرفی تجهیزات نیروگاه بخاری 
1 ـ 1 ـ مقدمه 
1 ـ 2 ـ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن 
1 ـ 2 ـ 1 ـ مقدمه 
1 ـ 2 ـ 2 ـ اکونومایزر
1 ـ 2 ـ 3 ـ درام 
1 ـ 2 ـ 4 ـ لوله های دیوارهای محفظه احتراق یا اوپراتور
1 ـ 2 ـ 5 ـ سوپر هیترها 
1 ـ 2 ـ 6 ـ دی سوپر هیتر ها یا اتمپراتورها 
1 ـ 2 ـ 7 ـ ری هیترها 
1 ـ 2 ـ 8 ـ جنس لوله های بویار 
1 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ ساختار میکروسکوپی  فولادها 
1 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ اورهیت شدن لوله های بویلر
1 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ تغییرات ساختار فولاد در تحت اورهیت 
1 ـ 2 ـ 8 ـ 4 ـ اتفاقات اورهیت در نیروگاهها 
1 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ بحث و نتیجه گیری 
1 ـ 3 ـ گرمکن های آب تغذیه 
1 ـ 4 ـ کوره یا محفظه حتراق
1 ـ 4 ـ 1 ـ ساختمان مشعلها و روشن پودر کردن سوخت در آنها 
1 ـ 5 ـ تجهیزات جانبی دیگ بخار 
1 ـ 5 ـ 1 ـ گرمکن های هوا 
1 ـ 5 ـ 2 ـ دریچه های کنترل هوا یا دمپرها 
1 ـ 5 ـ 3 ـ دودکش 
1 ـ 6 ـ فنهای نیروگاه 
1 ـ 7 ـ والوها 
1 ـ 8 ـ سیستمهای مرتبط با دیگ بخار
1 ـ 8 ـ 1 ـ مقدمه
1 ـ 8 ـ 2 ـ سیستم کنترل آب تغذیه 
1 ـ 8 ـ 3 ـ سیستم کنترل درجه حرارت بخار 
1 ـ 8 ـ 4 ـ کنترل فشار بخار 
1 ـ 8 ـ 5 ـ کنترل سیستم احتراق 
1 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ـ کنترل هوای مشعل 
1 ـ 8 ـ 5 ـ 2 ـ کنترل سوخت مشعل 
1 ـ 8 ـ 5 ـ 3 ـ کنترل فشار محفظه احتراق 
1 ـ 9 ـ 1 ـ مقدمه 
1 ـ 9 ـ 2 ـ اصول کار و وظایف کندانسور 
1 ـ 9 ـ 3 ـ  اثرات وجود هوا در کندانسور 
1 ـ 9 ـ 4 ـ انواع کندانسور از نظر خنک سازی بخار 
1 ـ 9 ـ 5 ـ وسایل حفاظتی کندانسور 
1 ـ 9 ـ 6 ـ تمیز کردن کندانسور 
1 ـ 10 ـ سیستمهای آب گردشی خنک کننده کندانسور 
1 ـ 10 ـ 1 ـ مقدمه 
1 ـ 10 ـ 2 ـ انواع سیستمهای خنک کن 
1 ـ 10 ـ 3 ـ سیستم یکبارگذر 
1 ـ 10 ـ 4 ـ سیستم چرخشی 
1 ـ 10 ـ 5 ـ سیستم ترکیبی
1 ـ 11 ـ توربین بخار و انواع طبقه بندی آن 
1 ـ 11 ـ 1 ـ مقدمه 
1 ـ 11 ـ 2 ـ طبقه بندی توربین بخار 
فصل دوم : بررسی اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد نیروگاههای بخار 
2 ـ 1 ـ اثر کمیت های ترمودینامیکی ( فشار و دما ) بروی بازده سیکل نیروگاه 
2 ـ 2 ـ 1 ـ وظیفه اصلی چگالنده 
2 ـ 2 ـ 2 ـ سیستم آب گردشی نیروگاه 
2 ـ 2 ـ 3 ـ عوامل موثر بر برج خنک کن نیروگاه 
2 ـ 2 ـ 4 ـ اثرات شرایط محیطی بر کندانسور 
2 ـ 3 ـ اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد لوبلیر نیروگاه 
2 ـ 3 ـ 2 ـ اثرات فشار و دمای محیط بر روی عملکرد بویلر 
2 ـ 4 ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر عملکرد  نیروگاه بخاری ( تبریز ) 
2 ـ 4 ـ 1 ـ تاثیر درجه حرارت محیط در مصرف داخلی 
2 ـ 4 ـ 2 ـ تاثیر درجه حرات محیط در مصرف آب نیروگاه 
نتیجه گیری 
2 ـ 4 ـ 3 ـ تاثیر درجه حرارت کم محیط در بهینه سازی مصرف داخلی نیروگاه تبریز 
2 ـ 4 ـ 4 ـ تاثیر درجه حرات در افزایش تلفات و کاهش عمر الکتروموتورهای سوخت 
2 ـ 5 ـ بررسی علل خوردگی لوله های کندانسور واحد یک نیروگاه تبریز 
2 ـ 5 ـ 1 ـ شرایط کاری و مشخصات فنی لوله های کندانسور 
2 ـ 5 ـ 2 ـ وضعیت ظاهری نمونه لوله 
2 ـ 5 ـ 3 ـ نتایج آزمایشات 
2 ـ 5 ـ 4 ـ فرم مقطع سوراخ 
2 ـ 5 ـ 5 ـ بررسی زیر ساختار لوله 
2 ـ 5 ـ 6 ـ علل خوردگی و سوراخ شدن نمونه مورد آزمایش 
2 ـ 5 ـ 7 ـ پیشنهادات 
2 ـ 6 ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر عملکرد نیروگاه بندرعباس 
2 ـ 6 ـ 1 ـ اثرات شرایط محیطی بر عملکرد بویلر و تاثیر آن بر طراحی بویلر 
2 ـ 6 ـ 2 ـ اثرات شرایط محیطی بر عملکرد توربین 
2 ـ 6 ـ 3 ـ اثرات شرایط محیطی بر ژنراتور 
2 ـ 6 ـ 4 ـ اثرات شرایط محیطی بر کندانسور 
2 ـ 7 ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان 
2 ـ 7 ـ 1 ـ اثرات شرایط محیطی بر روی عملکرد بویلر 
2 ـ 7 ـ 2 ـ اثرات شرایط محیطی بر عملکرد کندانسور 
فصل سوم 
نتیجه گیری 
مراجع 


مقدمه

نیروگاههای بخاری یکی از مهمترین نیروگاههای حرارتی می باشد که در اکثر کشورها , از جمله ایران سهم بسیار زیادی را در تولید انرژی الکتریکی بر عهده دارد به طوری که سهم تولید این نیروگاهها بیش از 70% کل تولید انرژی کشورمان ( در سال 1375 ) می باشد . از مهمترین این نیروگاهها در کشورمان می توان به نیروگاههای شهید محمد منتظری اصفهان , رامین اهواز , اسلام آباد اطفهان , طوس مشهد , بعثت تهران , شهید منتظر قائم کرج , تبریز , بیستون , کرمانشاه , مفتح همدان و بندرعباس اشاره نمود , مشخصات این نیروگاهها به همراه دیگر نیروگاهها بخاری کشورمان را می توان در جدول ( 1 ـ 1 ) مشاهده نمود . در این نیروگاهها از منابع انرژی فسیلی از قبیل نفت , گاز طبیعی , مازوت و غیره استفاده می شود , به این ترتیب که از این سوختها جهت تبدیل به انرژی حرارتی استفاده شده و سپس این انرژی به انرژی مکانیکی , و در مرحله بعد به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد به عبارت دیگر در این نیروگاهها سه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد اولین نوع تبدیل انرژی شیمیایی ( انرژی نهفته در سوخت ) به انرژی حرارتی است که این تحول در وسیله ای بنام دیگر بخار صورت می گیرد این تبدیل انرژی باعث می شود که آب ورودی به دیگر بخار تبدیل به بخار با دمای زیاد شود دومین نوع , تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی است که این تحول در توربین نیروگاه صورت می گیرد و انرژی مکانیکی است که این تحول در توربین نیروگاه صورت می گیرد و انرژی حرارتی نهفته در بخار وردی به توربین تبدیل به انری مکانیکی چرخشی محور توربین می شود . سومین و آخرین نوع از تبدیل انرژی در نیروگاههای بخاری , تبدیل انرژی مکانکی موتور به انرژی الکتریکی می باشد که این تحول در ژنراتور نیروگاهها صورت می گیرد در نهایت انرژی الکتریکی توسط خطوط انتقال به مصرف کنندگان منتقل می شود در این فصل برآنیم تا تجهیزات اصلی یک نیروگاه از قبیل توربین , دیگ بخار , کندانسور و پمپ تغذیه , به طور مجزا تجهیزات اصلی و جانبی این نیروگاههای مطرح می شود .
 

لینک کمکی