فایل word پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

فهرست جداول شکلها  

فهرست نمودارها   

فهرست نقشه‌ها 

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

1-1-‌ هدف

1-2- پیشینه تحقیق

1-3- روش کار و تحقیق

فصل دوم : شرحی مختصر بر گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان

2-1- موقعیت جغرافیایی

2-2- راههای دسترسی

2-3- آب و هوا

2-4- ژئومورفولوژی

2-5- تحقیقات و مطالعات گذشته

2-6- کلیاتی در مورد گارنت

1-2-6- مشخصات زمین شناسی و کانی شناسی گرونا

2-2-6- کانی شناسی

3-2-6- مشخصات انواع گروناها

1- پیروپ

2- رودولیت

3- آلماندن

4- اسپسارتیت

5- اوواروویت

6- گروسولاریت

7- آندرادیت

8- دمانتوئید

4-2-6- کاربرد و بررسی اقتصادی

1- موارد استفاده گارنت

الف ) ساینده‌های پوششی

ب) تصفیه آب

ج) کاغذ و پارچه ساینده

د) سند بلاست

ی) واترجت

ن) چاههای نفت

2- ویژگی‌های مورد نیاز جهت کاربرد گارنت در صنایع مختلف

5-2-6 – تولید داخلی و کاربرد

6-2-6- منابع و ذخایر جهانی گروناها

 6-2-7 - موارد جایگزین

8-2-8 – میزان روند تولید گارنت در ایران و جهان

8-1-2-6- ذخایر و پتانسیلهای عمده گارنت درایران

8-2-2-6- وضعیت تولید گارنت در ایران

9-2-6- موارد مصرف

10-2-6- قیمت‌های انواع گرونا

11-2-6- تجارت خارجی

12-2-6- بررسی جهانی

13-2-6 – دیدگاه آینده

فصل سوم : زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

3-1- زمین شناسی پیرامون کانسار

3-2- شرح نقشه زمین شناسی 000/

3-2-1- شرح نقشه

3-2-2- دگرسانی

3-3- شرح نقشه زمین شناسی 1:2000 محدوده‌ی موردمطالعه

3-3-1- سرآغاز

3-3-2- شرح نقشه

3-3-3 بلوک‌های گارنت‌دار

بلوک یکم (B-I)

بلوک دوم (B-II)

بلوک سوم (B-III)

بلوک چهارم (B-IV)

فصل چهارم : معرفی واحدهای کانی سازی شده در اسکارن در محدوده‌ی مورد

مطالعه در مطالعات 000/

سرآغاز

4-1 – پیمایش یکم

4-2- پیمایش دوم

4-3- پیمایش سوم

4-4- پیمایش چهارم

4-5- پیمایش پنجم

4-6- پیمایش ششم

4-7- پیمایش هفتم

4- 8- پیمایش هشتم

4-9- پیمایش نهم

4-10- نتیجه و بحث

4-1-10- واحد اسکارن یکم

4-2-10- واحد اسکارن دوم (‌اولویت اول بهره‌برداری )

4-3-10- واحداسکارن سوم (‌اولویت سوم در بهره‌برداری )

4-4-10- واحد اسکارن چهارم (‌اولویت دوم در بهره برداری )

4-11- محاسبات ذخیره

4-1-11- ذخیره واحد گروناتیتی دوم ,‌ اولویت یکم

4-2-11- ذخیره واحد گروناتیتی سوم , اولویت دوم

فصل پنجم: بررسی‌های نتایج مطالعات سنگ شناسی و کانی‌شناسی درمحدود‌ه‌ی مورد مطالعه

5-1- بررسی‌های کانی شناسی

5-2- بررسی‌های سنگ شناسی

نمونه‌های شماره kb-103 P

نمونه‌های شماره kb-104 P

نمونه‌های شماره kb-105 P

نمونه‌های شماره kb-106 P

نمونه‌های شماره kb-107 P

نمونه‌های شماره kb-108 P

نمونه‌های شماره kb-112 P

نمونه‌های شماره kb-113 P

نمونه‌های شماره kb-136 P

نمونه‌های شماره kb-137 P

نمونه‌های شماره kb-146 P

نمونه‌های شماره kb-148 P

نمونه‌های شماره kb-152 P

نمونه‌های شماره kb-153 P

نمونه‌های شماره kb-202 P

نمونه‌های شماره kb-201 P

فصل ششم : شرح نقشه زمین شناسی  منطقه گارنت‌دار

6-1- سرآغاز

6-2- شرح واحدها و حفریات انجام شده

بلوک یکم B

بلوک دوم B

بلوک سوم B

بلوک چهارم B

بلوک پنجم B

بلوک ششم B

بلوک هفتم B

بلوک هشتم B

بلوک نهم B

بلوک دهم B

بلوک یازدهم B

بلوک دوازدهم B

بلوک سیزدهم B

بلوک چهارم B

بلوک پانزدهم B

 6-3- نتیجه‌گیری

6-4- شیوه تخمین ذخیره

فصل هفتم : فرآوری و کاربرد آندرادیت در صنعت

 7-1- مقدمه

7-2- فرآوری

 7-3- کاربرد آندرادیت در صنعت

فصل هشتم: شرح مختصری از معادن « گارنت کوه گبری رفسنجان » و « گارنت

ده سلم نهبندان » جهت مقایسه با معدن « گارنت باغ زندان »

 8-1 – خلاصه‌ای از مشخصات معدن کوه گبری رفسنجان

8-2- موقعیت جغرافیایی معدن کوه گبری

8-3- وضعیت راههای ارتباطی

8-4- اسکارن کوه گبری

8-5 نوع گارنت کوه گبری

8-6- ژنژ گارنت کوه گبری

8-7- نتایج حاصل از مطالعه اسکارن کوه گبری

خلاصه ای از مشخصات معدن گارنت ده سلم

8-8 – موقعیت جغرافیایی

8-9- زمین شناسی

8-10 - نوع گارنت معدن ده سلم

8-11- شیست‌های گارنت‌دار و ذخیره معدن گارنت ده سلم

فصل نهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 نتیجه‌گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

 

 
چکیده :
کانی گارنت یا گرونا باسختی بالا و وزن خصوصی زیاد وساختار داخلی منظم (گارنت با سختی 6 تا 5/7 در اصولاً از کانیهای شاخص و تعیین کننده محیط و فرآیند دگرگونی است) ,‌ولی در بعضی از شرایط خاص در شرایط متاسوماتیک و دیگر فرآیندهای پیچیده‌ای در سنگهای آذرین نیز یافت می‌شود. این دسته از کانیهای عموماً دارای ترکیب شیمیائی A3B2(SiO4)3اند که در این بنیان شیمیائی نماد "A" معرف عناصر Mn2+, Fe2+, Mg , Ca و حرف "B" معرف عناصر,V3+ , Mn3+Fe3+, Al و Cr است تفسیر تفاوت ظرفیت‌های فلزات ذکر شده در مقادیر بالا و پائین , و همچنین تفسیر بنیان شیمیائی (SiO4) که رشته اصلی سازنده سیلیکاتهای ماگمائی و بصورت پلی‌مرهای کشیده در ساختار بلورین این کانی فرض می‌شوند , خودعامل اصلی برای تغییر درترکیب , ساختار, شیمی ساختمانی , رنگ و دیگر ویژگی‌های این کانی است و آنها را سبب می‌شود .
 گر چه بصورت کانی فرعی در سنگ‌های آذرین زیر دیده می‌شود , ولی اغلب بصورت بلورهای یوهدرال در سیستم تبلور ایزومتریک در سنگهای دگرگونی دیده می‌شود . در اسکارن‌ها دگرسانی کربناتی , سیلیسی , لیمونیتی , مگنتیتی وجود دارد .
این گروه از کانیهای سیلیکاته بطور کلی به شش دسته کلی که هر کدام ویژگی‌ خاص خود را دارند تقسیم می‌شوند . وجه تمایز و تفاوت این شش دسته از گروناها در این مطالعه ارایه شده است و بطور خلاصه جدول‌بندی شده‌اند. این کانی با داشتن شکنندگی ,‌و ویژگی عبور دادن نور از خود بصورت ترانسپارانت تا نیمه ترانسپارانت ( Subtransparnent) و دارای انعکاس نوراز خود یا شفافیت Luster شیشه‌ای است . سیستم تبلور این کانی در سیستم کوبیک یا ایزومتریک است و سطوح خارجی آن در بسیاری از نمونه‌ها کاملاً مشخص و متمایز و رنگ آن متغیر بوده که متداول‌ترین آن قرمز تیره است .
این کانی و انواع آن بصورت «سنگهای نیمه قیمتی »و « ساینده » کاربرد داشته و بیشتر در سنگهای دگرگونی نوع گنیس , میکاشیست , واکلوژیت ,‌و بصورت « دانه‌ای » یا توده‌ای ( = ماسیو) یافت می‌شود ,خاستگاه این کانی می‌تواند از اسکارن‌ها و خاصه تاکتیت ( tactite) ها و فرآیند دگرگونی نوع مجاورتی (contact) و ناحیه‌ای (Regional)می‌باشد.
گارنت‌های آبرفتی Detrital Garnet با ماسه و دیگر رسوبات آواری نیز می‌تواند همراه باشد.
منطقه موردمطالعه در حوالی کارخانه سیمان تهران و به سوی غرب آن می‌باشد . کانی سازی در این مورد در سنگهای موجود که بیشتر از نوع سنگهای ولکانیک اسیدی ودگرسان شده صورت گرفته است . این دگرسانی نیز موجب حضور آب به صورت 4( OH) و جانشینی آنها به جای تتراهدرهای رشته‌ای ( SiO4) در بعضی از گارنت‌ها شده است . گارنت‌ها علاوه بر کاربردهایی مانند سنگهای نیمه قیمتی و ساینده‌ها برای مصارف تولید کاغذهای سمباده‌ای , پارچه ساینده , تصفیه آب برای کم کردن سختی آن , ساخت گریس سمباده , ماسه پاشی یا سند بلاست , استفاده در واتر جت , و مات کردن شیشه‌های روشن کاربرد دارد . استفاده نهایی از گارنت و کاربرد اصلی آن به عنوان مواد برشی سایشی حدود 35 درصد , برش با جریان آب 30 درصد , تصفیه آب 15 درصد , پودرهای سایشی 10 درصد , و دیگر مصارف متفرقه 10 درصد است .
 
مقدمه:
موضوع پایان نامه ذیل مشتمل بر عملیات اکتشافی و تحقیقی در خصوص معدن گارنت باغ زندان و ماده معدنی گارنت از نوع آندرادیت می‌باشد . که بدلیل سختی بالای خود ( 5/7- 5/6) دارای کاربردهای خاصی در صنعت می باشد . لذا سعی شده تا حد امکان کانی شناسی , سنگ شناسی و زمین شناسی منطقه کانسار سازی شده را مورد مطالعه قرار داده و سپس اختصاصاً در خصوص خود گارنت نیز موارد فوق بررسی گردد و در نهایت ارزیابی دقیقتری از میزان ذخیره ماده معدنی و خلوص آن بدست دهد و همچنین باختصار پروسه‌های فراوری آنرا معرفی نماید .
در فصل اول سعی شده است کلیاتی در خصوص گارنت ارایه گردد و در فصل دوم شرحی بر انواع گارنت و معدن گروناتیت باغ زندان و میزان تولید و مصرف جهانی و نوع کاربری‌های انواع گارنت داده شود .
در فصول سوم تا ششم علاوه بر نگاهی عمیق‌تر به معدن باغ زندان براساس سنگ شناسی و کانی‌شناسی و تهیه نقشه‌های معدنی اقدام به تعیین ذخیره گارنت در معدن مذکور شده است . در فصل هفتم نگاهی اجمالی بر فرآوری گارنت ( آندرادیت) دارد . و در فصل هشتم شرحی کوتاه از دو معدن « گارنت کوه گبری رفسنجان » و « گارنت ده سلم نهبندان » جهت مقایسه با  معدن « گارنت باغ زندان » داده شده است .

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word پژوهش و بررسی های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان
الف : منابع فارسی
1-    زاوش, محمد, 1375, «کانی شناسی در ایران»,انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ دوم- تهران- 634 صفحه
2-    شرکت مهندسین مشاور کان ایران, 1383-«طرح بررسی کمی گارنت بغ زندان»- تهران-ایران
3-    کمرئی,هادی,1384-«گزارش اکتشافات تفصیلی در منطقه ده مسلم»- استان خراسان جنوبی- شهرستان نهبندان
4-    شمسی,پوررنگ,1384-«فرآوری گانسنگ گارنت بزمان»,پایان نامه کارشناسی ارشد,دانشگاه تهران
5-    احمد لو,مریم,1385 -«گارنت کوه گبری رفسنجان»- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد – واحد تهران شمال- دانشکده علوم پایه
6-    حسنی پاک, علی اصغر , 1380,«تحلیل داده های اکتشافی» , انتشارات دانشگاه تهران- شماره انتشار 2536-موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانف تهران,ایران,987 صفحه
7-    حسنی پاک , علی اصغر و خالصی, محمد رضا, 1382 ,«مدیریت خطا و ریسک در اکتشاف -«شماره انتشار 2638 – موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران- تهران- ایران-365 صفحه
8-    حسنی پاک , علی اصغر, 1385 , «طراحی پروژه های اکتشافی (ژئوشیمیایی , ژئوفیزیکی, و حفاری)»- انتشارات دانشگاه تهران شماره انتشار 2796- موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران -473 صفحه
9-    حسنی پاک ,علی اصغر , 1381 – اکتشافات ذخائر طلا –چاپ دوم- موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران- شماره انتشار 2441 – تهران- 742 صفحه
10-    حسنی پاک , علی اصغر ,1380 - «نمونه برداری معدنی» - شماره انتشار2140 – موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – تهران- 523 صفحه
11-    حسنی پاک , علی اصغر ,1382 - «اصول زمین آمار»,موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – تهران-458 صفحه
12-    اتردی, سیروس, 1381- «کانی شناسی سیلیکاتها»- انتشارات دانشگاه پیام نور-291 صفحه
13-    خسروتهرانی,خسرو,1382- «زمین شناسی ایران»- انتشارات دانشگاه پیام نور- 327 صفحه
14-    درویش زاده,علی,-1370,«زمین شناسی ایران»- موسسه انتشارات امیر کبیر
15-    مدنی,حسن,1371,«اصول پی جویی,اکتشافات و ارزیابی ذخایر معدنی»- چاپ دوم- انتشارات ایران ارشاد
16-    ربانی,ناهید ,1381-«زمین شناسی اقتصادی»- انتشارات دانشگاه پیام نور- 298 صفحه
17-    یاردلی,1988,«مبانی پترولوژی دگرگونی»,ترجمه کنعانیان ,انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد
18-    معین وزیری,حسین,1369-«پترولوژی سنگ های دگرگونی»,انتشارات دانشگاه تربیت معلم
19-    آفتابی,ع,عباس نژاد 1366 -«گزار ش کانی سازی اسکارن و پنانسیل مواد معدنی در منطقه کوه گبری رفسنجان» , دانشگاه شهید باهنر کرمان
20-    رضوی,محمد حسین, 1385-«سنگ شناسی دگرگونی»- نشر دانشگاه تربیت معلم-تهران-304 صفحه
 
ب:منابع لاتین

21) Abrasives , 1973 Chapter , in "United States Mineral Resource ", U.S.G.S, Professional Paper , No . 820.
22) Garnet  ( Industrial  Garnet )  Chapter  , in Mineral  Commodity  Summaries , annual  report .
23)Gorrill , Lindsay  , 2003, Global garnet  market  review :Mineral  Price  Watch  , no . 97, January , p7-10.
 

لینک کمکی