فایل word بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین دارای 300 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین

فصل اول

موقعیت جغرافیایی

راههای دسترسی به منطقه

جغرافیای انسانی

مورفولوژی (ریخت شناسی)

سابقه معدنکاری

زاج (آلونیت)

سنگ چینی (کائولینیت)

هدف از مطالعه

روش مطالعه

مطالعات پیشین

فصل دوم

مقدمه

جایگاه ساختاری

فعالیت آتشفشانی در پالئوژن

فاز (1)

فاز (2)

فاز (3)

1) مرحله فوران‌های زیر آبی

2) مرحله فورانی هوایی

الف ) مرحله بیرون ریزی با شدت انفجار کم

ب) مرحله فوران انفجاری, با شدت انفجار نسبتا زیاد

ج) فاز پلوتونیسم

چینه شناسی منطقه طارم

سنگهای دگرگونه قبل از ترشیاری

سنگهای رسوبی قبل از ائوسن

سری سنگ‌های ائوسن

عضو کردکند kord kand member

عضو آمند

سری سنگ‌های بعد از ائوسن

سنگ‌های ولکانیکی و ولکانی کلاسیک

توده‌های نفوذی

رسوبات تخریبی قرمز رنگ

چینه شناسی

الف) تاکستان و طارم سفلی

دوران دوم (مزوزوئیک)

سنوزوئیک

کوارترنر ‍

ج) جنوب بویین زهرا

فصل سوم

زمین ساخت در منطقه طارم

الگوی فرو رانش

الگوی ریفت قاره‌ای

چین‌ها

گسل‌ها و شکستگی‌ها

درزه‌ها

الف) تاکستان و طارم سفلی

ب) آبگرم و آوج

چین‌ها

فصل چهارم

اقسام کالدرا

1) واحد آذرآواری ریزشی پایینی (O1)

2)واحد گدازه لاتینی   (O2)

3)واحد آذرآواری میانی :   (O3)

4)واحد گدازه‌های آندزیت بازالتی :  (O4)

5)واحد آذرآواری  جریانی یا ایگنمبریت : (O5)

رخساره‌ها و کالدرای منطقه

1) منطقه یوزباشی چای و معدن سیلیس آن

2)واحدهای O4 , O3 در اطراف منطقه آبترش

3)واحد آذرآواری O5 در اطراف آبترش

1) دگرسانی پروپیلیتی

2) دگرسانی سریسیتی

3) دگرسانی آرژیلیک

4) دگرسانی کوارتز – آلونیت

5) دگرسانی سیلیسی

محیط‌های دگرسانی اسید سولفات و تشکیل آلونیت

محیط هیدروترمال ماگمایی (هیپوژن)

محیط بخار ماگمایی : Magmatic Steam Environment

روابط میان محیط‌ها

دگرسانی گرمابی

بازالت آندزیتی پیروکسن دارpyroxene olivine andesitic basalt

درشت بلورها: phenocrysts

الف) پلاژیوکلازها (لابرادوریت – بیتونیت)

ب) پیروکسن (اوژیت)

زمینه سنگ: groundmass

دگرسانی‌ها

نمونه شماره SH-9 بازالت آندزیتی پیروکسن و اولیوین دار دگرسان شده

pyroxene – divine andesitic basalt

دگرسانی‌ها

نمونه شماره SH-

بافت سنگ

نمونه شماره SH-16 : بازالت آندزیتی پیروکسن و الیوین دار با بافت پورفیریتیک

دگرسانی‌ها

توضیح عکس‌های مقاطع میکروسکپی

نامگذاری شیمیایی سنگهای مورد مطالعه

محیط تکتونیکی

نمودارهای متمایز کننده برای سنگ‌های با ترکیب بازالتی

نمودارهای متمایز کننده با استفاده از عناصر کمیاب

 

 منطقه آب ترش در بین راه قزوین به لوشان و در 60 کیلومتری باخترشهرستان قزوین و در زون ساختاری البرز غربی قرار دارد. بیشترین بیرون زدگی این ناحیه از سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری های وابسته متعلق به سنوزئیک پیشین (ائوسن – الیگوسن) تشکیل شده و رسوبات آبرفتی پلیوکوارترنردر دره‌های بین ارتفاعات و نیز دشت کوهین مشاهده می‌گردند.
اگرچه آنلز و همکاران (1975) در چهارگوش قزوین – رشت, توالی فوران‌های آتشفشانی را به 3 مرحله توف‌های آندزیتی و اسیدی پس از ائوسن, گدازه‌های بازیک به سن الیگوسن و گدازه‌های آندزیتی شیشه‌ای به سن الیگوسن تقسیم نموده‌اند ولی در منطقه مورد مطالعه بیرون زدگی‌های فورانی آتشفشانی فاز 3 آنچنان وسیع است که به صورت پوشش فازهای قدیمی تر از نظر پنهان نموده است. 
منطقه آتشفشانی آب ترش  با دارا بودن رخنمونهایی از روانه های تراکی آندزیتی و نهشته های آذرآواری ریزشی به سن پالئوژن دچاردگرسانی به نسبت شدید گرمابی شده است. وجود شکستگی های فراوان که گمان می رود ابتدا در ایجاد یک ساختمان فرونشسته کالدرایی نقش ایفا کرده باشد زمینه خروج ماگما را به سطح زمین فراهم کرده است و سپس چرخش محلول های گرمابی بعدی را آسان نموده است .
نمودارهای ژئوشیمیایی فرایند تفریق از آندزیت بازالتی به سنگهای اسیدی را به خوبی نشان می دهند.
همچنین شواهد کانی شناسی و پتروگرافی نیز این نتایج را تایید می نمایند. نمودارهای مختلف تعیین سری ماگمایی نشانگر آن است که ماگمای منطقه در زمان پالئوژن از نوع کالکوآلکالن پتاسیک است که در ارتباط با الگوی کششی می باشد.
با توجه به تکیل گسترده آلونیت بنظر می رسد از کنش و واکنش بین گازهای ماگمایی سوپرژن و هیپوژن با آبهای گرم ,محلول های اسیدی نظیر H2S و H2SO4  تولید شده باشند که در اثر واکنش با سنگهای درونگیر و تجزیه و شستشوی شیمیایی آنها زونهای مختلف سیلیسی ,آلونیتی , آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته گسترش یافته است.
 نظر به وجود افقی گسترده از نهشته های آذر آواری که در سراسر منطقه وجود دارد و نیز تراوایی و واکنش پذیری نسبتا بالا در برابر محلول های گرمابی , واکنش های شیمیایی بهتر توانسته اند در آن انجام شوند و از اینرو محصولات دگرسانی گسترش بیشتری یافته اند با این حال به علت نقش مهم شکستگی ها در دگرسانی های گرمابی , سایر واحد ها (یعنی روانه های تراکی آندزیتی و داسیتی )  نیز مورد هجوم و نفوذ سیالات قرار گرفته و دگرسان شده اند.

  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word بررسی و شناخت منطقه آب ترش قزوین

نبوی, م.؛ دیباچه‌ای بر زمین شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین شناسی کشور, 109 ص.
تقی‌زاده, ن؛ کیوانفر, م و اکرمی, م. ؛ گزارش کارهای اکتشافی (پروژه آلونیت ایران) سازمان زمین شناسی ایران.
درویش زاده, ع.  اصول آتشفشان شناسی. انتشارات دانشگاه تهران, شماره 1793.
کریم پور, م.ح. ؛ زمین شناسی اقتصادی کاربردی, انتشارات جاوید, 404 ص,
آسیابانها, ع. ؛ مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه ملاعلی (شمالغربی قزوین) رساله کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران, 152 ص.
بربریان, م و همکاران ؛ پژوهش و بررسی نوزمین ساخت. لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه: لرزه گسلش در گستره قزوین بزرگ و پیرامون. سازمان زمین شناسی کشور. گزارش شماره 61.
شلی , ر. ؛ بررسی میکروسکوپی سنگهای آذرین و دگرگونی (ترجمه عباس آسیابانها). انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی 630 ص.
حسنی پاک. ؛ اکتشافات ذخایر طلا. انتشارات دانشگاه تهران. 609 ص.
آسیابانها ؛ زمین شناسی و پتروژنر رخساره‌ای آتشفشانی منطقه یوزباشی چای (غرب قزوین). رساله دکتری, دانشگاه تربیت مدرس. 321 ص.
منصوری جوزائی, آ. زمین شناسی و پترولوژی سنگهای مکانیکی اسیدی و آب ترش (قزوین) و ارتباط با آن با کالدرای منطقه رساله کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران, 159 ص.

لینک کمکی