فایل word بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

مقدمه

سختی و مقاومت

۶-۱ دیاگرام بار – تغییر مکان برشی دیوارهای برشی فولادی

قبل از کمانش

پس از کمانش

اثر صلبیت تیرها و ستونها روی ورق فولادی

پایداری

دیوارهای برشی فولادی تقویت شده

۴-۷- طراحی تیرها و ستون های بالا و پایین

۴-۸- ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی

ظرفیت خمشی دیوار برشی

۴-۱۰- ظرفیت های ترکیب V-M,V-M-P دیوار برشی فولادی

۴-۱۱-۱- تغییر مکان ها

۴-۱۱-۱-۱- تغییر مکان برشی

۴-۱۱-۱-۲- تغییر مکان خمشی

طراحی دیوار برشی فولادی تقویت شده

نوع تقویت در پانل برشی

 

 

مقدمه :

دو عامل تعیین کننده در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مانند سیستمهای مهاربند,‌دیوارهای برشی فولادی, قابهای ممان گیر, دیوارهای برشی بتنی و غیره سختی  و مقاومت   آنها میباشد. که به کمک دیاگرام بار – تغییر مکان جانبی آنها تعیین میگردد. در شکل 6-1 یک نمونه از این دیاگرامها در یک تصویر کلی نشان داده شده است.
در دیاگرام مذکور شیب خط OA سختی سیستم مقاوم نامیده می شود و Fu مقاومت و یا بار نهایی سیستم مذکور می باشد. همانطور که در شکل 6-1 b مشاهده میگردد رابطه بین بار و تغییر مکان جانبی در محیط الاستیک بصورت زیر است:
(6-1)                                        F=KU
برای تعیین سختی سیستم در هر تراز دلخواه میتوان از رابطه (6-1) استفاده نمود,
 

لینک کمکی