فایل word مقاله حفاظت از محيط زيست روستا, راهبردي در راستاي توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حفاظت از محيط زيست روستا, راهبردي در راستاي توسعه پايدار :

چکیده:
با تغییر پارادایم توسعه از کلاسیک به نوین, توسعه پایدار و از جمله مسائل زیست محیطی تبدیل به ارکان اصلی توسعه شده است.در صورت بی توجهی به عواقب وخیم تخریب محیط و بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از محیط طبیعی که دارای توانی محدود می باشد, دستیابی به توسعه پایدار امری غیرممکن خواهد بود. توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است, بنابراین توجه به محیط زیستروستا در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی برای مجموعه نظام مدیریت روستایی ضروری است. این مقاله ضمن بررسی جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار کوشیده است به منظور رفع کاستی ها و کمبودها, به معرفی راهکارهای کاربردی برای حرکت در مسیر توسعه ی پایدار بپردازد. روش تدوین این مطالعه مروری بوده است که از منابع متعدد و همچنین از جستجویهای اینترنتی در سایت های داخلی و خارجی جهت کسب اطلاعات و تحلیل مطالب استفاده شده و در پایان نیز راهکارهایی مرتبط ارائه شده است.

لینک کمکی