فایل word مقاله کاربرد رويکرد چيدمان فضا به منظور تحليل الگوهاي رفتاري ساکنين مجتمعه هاي مسکوني بر مبناي الگوي ايراني اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد رويکرد چيدمان فضا به منظور تحليل الگوهاي رفتاري ساکنين مجتمعه هاي مسکوني بر مبناي الگوي ايراني اسلامي :

چکیده:
در عصر ماقبل از تاریخ مسکن چیزی بیش از سرپناه انسان اولیه گردید و تقریباٌ از آغاز ( عملکرد) مسکن به مراتب چیزی فراتر از مفهوم مادی, کاربری و مصرفی بوده و همواره پایه گذاری, اسختن و اقامت کردن در آن را تشیفاتی فرهنگی مذهبی همراهی می کرده است. اگر قدرت و توان یک دیدگاه نقش ا نفعالی خانه باشد, هدف فعال مسکن ایجاد محیطی است که به بهترین شکل با شیوه های زندگی یک قوم هماهنگ و منطبق باشد. چیدمان فضا عبارت است از یک مجموعه تکنیک ها برای مدل سازی ساختمان ها و شهرها بطوریکه مدل بوجود آ)ده از سیستمی شامل عناصر مرتبط به یکدیگر و تحلیل این سیستم برای درک چگونگی ارتباط عناصر سازنده آن تشکیل شده است. این عناصر هنگامیکه موضوع تحقیق در باره حرکت باشند خطی هستند و در مواقعی که موضوع تحقیق تعاملات اجاتماعی می باشند فضای محدب هستند و در هنگامیکه موضوع تحقیق الگوهای رفتاری باشند محدوده قابل رویت می باشند.

لینک کمکی