فایل word مقاله نقش کودهاي زيستي در توليد محصول سالم و حفظ کشاورزي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش کودهاي زيستي در توليد محصول سالم و حفظ کشاورزي پايدار :

چکیده:
بر اساس بررسی های انجام شده, در سطح جهانی, مجموع مقدار ازتی که از طریق تثبیت بیولوژیک به خاک افزوده می شود حدود 175 میلیون تن در سال برآورد شده است. طی چند دهه اخیر به علت افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای مواد غذایی, مصرف کودهای شیمیایی به منظور افزایش مقدارتولید در واحد سطح بشدت افزایش یافته است, که علاوه بر افزایش هزینه های تولید, پیامدهای نامطلوبی در افزایش آلودگی منابع آب و خاک نیز بههمراه داشته است. همچنین مصرف بی رویه کودهای شیمیایی موجب عدم تعادل عناصر و مواد غذایی موجود در خاک, کاهش بازده محصولاتکشاورزی و به خطر افتادن سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده خواهد شد. به همین علت امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک با منشا باکتری, قارچ, جلبک یا دیگر موجودات خاکزی مورد توجه قرار گرفته است که مکانیسم عمل آنها قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه در خاک را افزایش می دهد.کودهای بیولوژیک نه تنها از مزایای اقتصادی و زیس تمحیطی فراوانی برخوردارند, بلکه علاوه بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در خاک, توانتولید در بلندمدت را افزایش داده و آلودگی های زیست محیطی را کاهش می دهند. برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی و تحقق اهداف و سیاست های پیش بینی شده در این راستا , استفاده از راهکاری مناسب برای تأمین نیازهایغذایی گیاه به کمک موجودات زنده ساکن خاک ضروری خواهد بود که استفاده از کودهای بیولوژیک می تواند راهکار مؤثری برای این کار باشد. دراین مقاله کودهای زیستی از نظر کلی و وضعیت آن در ایران و جهان بررسی شده و نقش آن در کشاورزی پایدار و تولید محصولات با کیفیت مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

لینک کمکی