فایل word مقاله نسل جديد تکنولوژي هاي توالي يابي و چشم اندازهاي آينده توالي يابي ژنوم حيوانات اهلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نسل جديد تکنولوژي هاي توالي يابي و چشم اندازهاي آينده توالي يابي ژنوم حيوانات اهلي :

چکیده:
در سال های اخیر, ژنوم حیوانات اهلی چون مرغ, گاو, گوسفند و اسب بطور جزئی و یا کامل مورد توالی یابی و چیدمان قرار گرفته است. چیدمان توالی ها یا نواحی های مورد نظر از ژنوم یک حیوان خاص در تحقیقات کشاورزی جهت انجام مقایسات ژنتیکی میان حیوانات با عملکرد های متفاوت دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با پیشرفت تکنولوژی های نسل جدید توالی یابی NGS ژن ها و نواحی های کروموزومی که در برابر اثرات محیطی ناپایدارترند قابل شناسایی و تشخیص خواهند بود. هدف برتر آن پاسخ به سوالاتی از قبیل, چگونگی پاسخ حیوانات به مدل های مختلف محیطی مثل اثرات تغذیه در سطح مولکولی و سلولی می باشد. و با آشکار شدن اهمیت ژن ها و اثرات متقابل ژن ها و محیط, سرعت بهبود ژنتیکی نیز افزایش خواهد یافت و این واضح و روشن است که تکنولوژی های NGS قادر خواهند بود که دانشمندان علوم دامی را در افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید و پیشگیری بهتر بیماری های عفونی یاری دهند. در این مقاله, اوضاع رایج توالی یابی برای چندین گونه حیوانات اهلی مورد توالی یابی شده مورد بازنگیری قرار گرفته است و اختلاف چهارچوب های مورد استفاده برای توالی یابی ژنوم, ابزارهای در دسترس برای نقشه یابی توالی های ژنوم و چندین کاربرد نسل جدید توالی یابی مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی