فایل word مقاله ارائه مدلي براي مسيريابي امن و کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي ادهاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه مدلي براي مسيريابي امن و کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي ادهاک :

چکیده:
امروزه شبکه های ادهاک به عنوان یکی از شیکه های بسیار مهم که استفاده از آن روز به روز در حال گسترش است تبدیل شده است. طبیعتاً امنیت و محرمانگی بسته ها در این نوع از شبکه ها بسیار مهم است. در این پژوهش سعی بر آن است که ارسال بسته ها در شبکه های ادهاک را با یک الگوریتم مسیریابی امن پیاده سازی کنیم. برای این منظور ناحیه ای که نیاز به استفاده از گروه های ادهاک است, به چند سروه تقسیم میشود. برای هر یک از این سروهها با توجته به ماهیت شبکهه ای ادهاک در هربازه ای از زمان یکی از گرههای هر ناحیه به عنوان مدیر گروه انتخاب می شود. انتخاب مدیر بر اساس نحوه کارکرد گره ها است. به هر ناحیه یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی تعلق می گیرد که کلید خصوصی تنها در اختیار مدیر ناحیه است. هنگامی که بستهای از مبدا به مقصد ارسال میشود, از هر ناحیه ای که بخواهد برای رسیدن به مقصد عبور کند یک عملیات رمزنگاری بر اساس کلید خصوصی آن ناحیه روی بسته صورت می گیرد و در نهایت هنگامی که بسته به مقصد میرسد با توجه به ناحیه هایی که از آن عبور کرده است به صورت معکوس با استفاده از کلید عمومی ناحیه ها عمیات بازگشایی رمز صورت می گیرد. برای زمانبندی مدیران ناحیه ها از IPSM استفاده شده است و با استفاده از IPSM کلاسیک مورد مقایسه قرار گرفته است.

لینک کمکی