فایل word آشنایی با حریق ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word آشنایی با حریق ساختمان دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word آشنایی با حریق ساختمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word آشنایی با حریق ساختمان

1- ايمني از حريق در ساختمان

1.1کليات

1-2- اهميت و ارزش آيين نامه هاي محافظت در برابر حريق

1-4- تنظيم مقررا ت مناسب و معمول و کوشش براي پيشبرد آنها

1-قدرت حريق و مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي

2-1 کليات

2-3-1-عوامل به وجود آورنده آتش و راههاي مختلف خاموش کردن و جلوگيري از آتش سوزي

2-3-2- عملکرد آتش در يک فضاي محدود

2-3-3- کنترل هوا و مقدار بار سوخت

2-3-4- کنترل حرارت و تحمل انسان در مقابل گرما

2-3-5 راههاي انتقال حرارت

2-3-7 سهولت نسبي آتشگيري مواد سوختني

2-3-8- مراحل احتراق

2-3-13 گازهاي سمي حاصل از حريق

4-هدفهاي اصولي محافظت در برابر حريق

4-1 کليات

4-2 ايمني ساکنان ساختمان

4-3 – ايمني مأموران نجات و آتش نشاني- حفظ ساختمان و محتويات آن

5- عوامل موثر در گسترش حريق در فضاهاي داخلي

5-1 کليات

5-2 محافظت تنوره هاي ساختمان

5-3 ديوارهاي حريق

5-6 نازک کاريهاي داخلي ساختمان

5-12 طبقات زيرين و زير زمينها

5-13 ساختمانهاي بدون پنجره

6- جلوگيري از سرايت حريق به بناهاي مجاور و محافظت در برابر حريقهاي برخوردي

6-1 کليات

6-2 حريقهاي برخوردي

6-3 عوامل موثر در شدت برخورد

6-4 تعيين فاصله مناسب لازم بين دو ساختمان

6-5 تدابير کلي محافظت در برابر حريقهاي برخوردي

7- دسته بندي بناها از لحاظ ساختار و مقاومت در برابر حريق

7-1 کليات

7-2 دسته بندي ساختارها با توجه به ويژگيهاي معماري در ايران

7-2-2. ساختار نوع 1تيپ 2-تيپ بناهاي مقاوم حريق

7-2-3 ساختار نوع 2- بناهاي غير قابل احتراق

7-3 ضوابط و مشخصات محافظت در برابر حريق از لحاظ ساختار

9- ايمني جان افراد در برابر حريق

9-1 کليات

9-2. ارزيابي مقدار خطرات و تشخيص و تعيين اقدامات مورد نياز

9-4. طبيعت حريق در ساختمان

9-4-3 چگونگي گسترش آتش و دود

9-5. تدابير کلي دستيابي به ايمني جان

 

 

مقدمه

ایمنی از حریق در ساختمان به کمک تحقیق, طراحی و مدیریت می گردد. دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است. علاوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت و ساختمان, از علوم اداری, روان شناسی, جامعه شناسی و دانشهای مشابه نیز استفاده می شود که هر یک به نحوی و اندازه ای در آن سهیم هستند. برای دستیابی به ایمنی از حریق از سه راه می توان اقدام کرد.
-    شناخت علل به وجود آمدن حریق و کوشش برای جلوگیری از بروز آن.
-     شناسایی دلایل رشد و گسترش حریق و کوشش برای مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن.
-     یادگیری اداره کردن حریق و کوشش برای کنترل و خاموش نمودن آتش سوزی.
 در عمل, با علم و آگاهی به اینکه حریقها چگونه بروز می کنند, چطور گسترش می یابند و به چه نحو می توان آنها را کنترل و خاموش نمود. از طریق انجام برنامه هایی جداگانه برای فراهم نمودن ایمنی اقدام می شود.
الف) تدوین و اجرای استاندارد ها و آیین نامه های پیشگیری از بروز حریق این گروه برنامه ریزیها شامل تمام ملزومات و اقداماتی است که به نحوی موجبات آتش سوزی و بروز حریق را از میان بردارند. فعالیتهایی مانند کوششهای تحقیقاتی و تعلیماتی پیرامون مسائل جگوناگون آتش گیری و آتش سوزی, تهیه و تنظیم و آموزش توصیه ها و پیشگیرها, توسعه روشهای اداری و خدمات اداری و خدمات ایمنی و به طور کلی تمام اقداماتی که در مجموع به خاطر روبه رو نشدن با آتش سوزی به کار می روند, از این زمره اند. این گروه فعالیتها معمولاً در مراکزی مانند دانشگاهها آزمایشگاههای آتش و حریق شناسی, سازمانهای پژوهشهای علمی و صنعتی, موسسه های تحقیقاتی و تهیه استاندارد و گاهی شرکتهای بیمه آتش سوزی انجام می گیرد. این اقدامات همگی زیز عنوان ممانعت از حریق نام برده می شوند.
ب) تدوین و اجرای استانداردها و آیین ناممه های ساختمانی محافظت در برابر حریق به طور کلی, این کوششها به منظور فراهم نمودن شرایطی از پیش بررسی, تدارک و طرح می شوند تا در صورت وقوع حریق, تلفات و زیانهای جانی و مالی ناشی از آتش سوزی به کمترین مقدار برسد. این طرز عمل که در حقیقت نوعی مواجه شدن با حریق به شکل ساکن و غیر عامل است, در جهت محافظت مواجه شونده ها ( اعم از انسان, ساختمان و غیره) و همچنین کنترل و جلوگیری از رشد, گسترش و ادامه آتش سوزی به کار گرفته می شود. این دور اندیشیها در قلمرو و موضوع فعالیت موسسه های تحقیقاتی ممانعت از حریق نیست و بیشتر در حوزه فعالیت سازمانهایی است که بر صنعت ساختمان و ساخت نظارت دارند. اصطلاح محافظت در برابر حریق  در اینجا مترادف با افزایش ایمنی, قابلیت, استعداد, تأثیر پذیری و مقدار مقاومت مواجه شونده در برابر آتش سوزی و گسترش حریق به کار می رود.

لینک کمکی