فایل word بررسی و شناخت موتورهای پیستونی , هیدروژنی و CNG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی و شناخت موتورهای پیستونی , هیدروژنی و CNG دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی و شناخت موتورهای پیستونی , هیدروژنی و CNG  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی و شناخت موتورهای پیستونی , هیدروژنی و CNG

فصل اول :موتورهای هیدروژنی

اهداف

خصوصیات احتراقی هیدروژن

نسبت هوا به سوخت هیدروژن

مشکل احتراق پیش رس و راه حل آن

سیستم سوخت رسانی

رقیق سازی حرارتی

طراحی موتور

سیستم جرقه زنی

تهویه محفظه لنگ

بازده حرارتی

آلاینده ها

قدرت خروجی

ترکیب های گاز هیدروژن

وضعیت کنونی

موتورهای هیدروژنی انژکتوری دو زمانه

معرفی یک موتور هیدروژنی BMW

موتور H2R

سیستم سوپاپ H2R

تکنولوژی ایمنی H2R

تکنولوژی سوپاپ مخزن

شاسی و تعلیق H2R

فصل دوم : تولید و ذخیره سازی هیدروژن و CNG

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سوخت ها

مهمترین روش های تولید هیدروژن

مقایسه ذخیره سازی هیدروژن و CNG

دانسیته انرژی

کار تراکم

محدوده حرکت

فصل سوم: موتورهای CNG سوز

فرمول CNG

موتورهای گاز سوز

پدیده کوبش

خصوصیات گاز طبیعی

خواص شیمیایی

ارزش حرارتی گاز

ارزش حرارتی حجمی مخلوط استوکیومتریک

خواص ضد کوبش

تمایل به احتراق پیش رس

سرعت شعله

مقایسه قیمت تمام شده سوخت های مختلف

احتراق

نسبت هوا به سوخت نسبی

سیستم احتراق

احتراق رقیق

غنی سازی بوسیله هیدروژن

طبقه بندی خودروهای گاز سوز

موتورهای OEM و موتورهای تبدیل یافته

موتورهای دو گانه سوز

سیستم سوخت رسانی در موتور های دو گانه سوز

موتورهای بنزینی تبدیل شده به دو گانه سوز

        موتورهای دیزلی تبدیل شده به گاز سوز

هزینه تبدیل

اثر استفاده از گاز طبیعی بر راندمان

راندمان موتورهای دیزلی تبدیل شده به گاز سوز

موتورهای دو گانه سوز

کاربرد موتورهای دو گانه سوز

سیستم احتراق در موتورهای دو گانه سوز

موتورهای دو گانه سوز معمولی

موتورهای دو گانه سوز با آلودگی NOx کم

موتورهای دو گانه سوز با پاشش مستقیم

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word بررسی و شناخت موتورهای پیستونی , هیدروژنی و CNG

1-   hydrogen energy   ,J.S.WALLACE     1984
2-  hydrogen energy    ,S.FURUHAMA       1979
3- hydrogen energy    ,J.HORD                1978
4- Hydrogen use in internal combustion engine , college of the desert 2001
5- Hydrogen production and delivery  , merit and peer 2006
6- BMW clean energy     , www.bmwtransact.com
7- BMW hydrogen racer H2R . www.bmwworld.com
8- BMW H2R hydrogen car . www.cardesignonline.con
9- Tartarini CNG Training course, Nov. 2003.
10- www.tartarini.it
11- CNG AND LPG TECHNICAL BULLETIN, 2nd Edition, HYTE CO., 1998

لینک کمکی