فایل word بررسی سیستم های هیدرولیک و قوانین آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی سیستم های هیدرولیک و قوانین آن دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی سیستم های هیدرولیک و قوانین آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

سیستم هیدرولیک چگونه کار میکند؟
بطور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار کار اساسی انجام می دهد.
1-    تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشارتوسط پمپها
2-    انتقال سیال تا نقطه مورد نظر توسط لوله ها و شیلنگ ها
3-    کنترل فشار, جهت و جریان سیال توسط شیرها
4-    انجام کار توسط عمل گرها (سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی)
به مجموعه عوامل چهارگانه فوق , مدار هیدرولیکی می گویند.
در شناخت سیستم هیدرولیک , قبل از هر چیز باید به خاصیت تراکم ناپذیری سیال حاصل توجه نمود . پس با توجه به امکان چند برابر کردن نیروها قابلیت آن را در انجام کارها بزرگ درک نمود.

اجزا تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک
عوامل تشکیل دهنده یک سیستم هیدرولیک صرفنظر از کاربردآنها , به چهار قسمت اصلی تقسیم می شوند:
1-    مخزن نگهداری سیال
2-    پمپ جهت به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الکترو موتور و یا محرکه دیگری بکارانداخته می شود.
3-     شیرها , برای کنترل فشار, جریان و جهت حرکت سیال
4-    عمل گرها( سیلندر برای ایجاد حرکت خطی و موتور هیدرولیکی برای ایجاد حرکت دورانی) قسمت های اصلی سیستم هیدرولیک و ارتباط آنها با یکدیگر بطور شماتیک

اصول پایه ای هیدرولیک
مایعات دارای خصوصیاتی شبیه جامدات هستند با این تفاوت که می توانند پمپ شوند و از درون لوله ها به منظور انجام کار جریان یابند .« اساس کار سیستم های هیدرولیک بر قانون پاسکال استوار است»

قانون پاسکال
1-    فشار سرتاسر سیال در حال سکون یکسان می باشد( با صرف نظر از وزن سیال)
2-    در هر لحظه , فشار استاتیک در تمام جهات برابر است.
3-    فشار سیال در تماس با سطوح بصورت عمودی اعمال می گردد.
از قانون پاسکال چنین نتیجه می شودکه نیرو ایجاد فشار می کند و بر عکس فشار مؤثر بر سطح تولید نیرو می کند وفشار حاصله از این نیرو می تواند بدون توجه به شکل و یا فرم ظرف و محفظه به تمامی سطوح پخش گردد و مجدداً باتوجه به بزرگی سطح و جهت تأثیر فشار, تولید نیرو نماید و این نیرو قادر خواهد بود که پس از بر طرف کردن موانع ( مقاومت ها) سر راه خود ایجاد حرکت و در نتیجه کاری در سیستم تولید نماید.

لینک کمکی