فایل word بررسی جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

مقدمه

اصول اساسی جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ

انواع روشهای جوشکاری با گاز خنثی

مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری TIG

راه‌اندازی یک کارگاه جوشکاری TIG

ایجاد قوس

طرز کار جوشکاری به روش GTAW ( TIG)

طرز کار جوشکاری به روش GTAW (TIG)

آماده سازی کار برای انجام جوشکاری

نحوه انجام جوش MIG

اصول کار جوشکاری به روش GMAW (MIG)

روشهای مختلف جوشکاری MIG

روش اسپری یا ذره پاشی

روش انتقال عمقی (قطره پاشی)

کارگاه جوشکاری MIG

مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری MIG

راه اندازی کارگاه

عملیات جوشکاری

جوشکاری MIG با روش اتصال کوتاه

جوشکاری TIG به روش اتصال کوتاه

تکنیک های جوشکاری TIG

جوشکاری MIG با سیم جوش روپوش دار

جوشکاری با قوس‌الکتریکی در پناه گاز محافظ و به کمک الکترودزغالی

نقطه جوش با استفاده از گاز محافظ

مروری درباره دستورات حفاظتی

 

مقدمه

تجربه نشان داده که درصورتیکه بتوانیم از ورود هوا به منطقه جوش پیشگیری کنیم جوش از خواص شیمیائی و فیزیکی بهتری برخوردار خواهد بود. در این جا کلمه هوا به مخلوطی از گازهای اکسیژن هیدروژن نتیتروژن و بخار آب که همگی باعث کاهش کیفیت جوش می شوند اطلاق می گردد. باید اضافه کرد که اکسیدهای فلزی و گرد و غبار و ذرات پراکنده در هوا نیز باعث کاهش کیفیت جوش می گردند.
در بسیاری از مراحل جوشکاری با قوس الکتریکی و همچنین لحیم کاری و لحیم کاری سخت گازهای حاصل از سوختن پوشش الکترودها و همچنین گازهائی که مخصوص این کار پیش بینی شده اند از ورود و تماس هوا و دیگر عناصر مضر به منطقه جوش جلوگیری می کنند.
 
اصول اساسی جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ
اصول کار این طریقه جوشکاری بسیار ساده است. الکترودگیر که در اینجا به آن تفنگ یا مشعل هم گفته می شود طوری طراحی شده که علاوه برالکترود جریانی از یک گاز خنثی مانند بی اکسیدکربن هلیوم یا آرگون را نیز از خود عبور می دهد.
غرض اصلی از استفاده از یک گاز محافظ درخلال جوشکاری درامان نگهداشتن فلز مذاب از ورود و تماس اکسیژن هوا و سایر گازهای مزاحم موجود در آن به منطقه جوش می باشد. در این طریقه با حذف اکسیداسیون وسیار ناخالصی های موجود جوشکاری بر روی فلزاتی که با سایر طرق جوشکاری غیرممکن و یا بسیار دشوار است ممکن می گردد. این طریقه جوشکاری با روش دستی خودکار و نیمه خودکار مرسوم و متداول است. در این قسمت روشهای دستی و نیمه خودکار مورد بررسی قرارگرفته و بحث درباره طریقه اتوماتیک به بخش دیگری موکول می شود.
درموقع کار با این روش جوشکاری گازی که از داخل الکترودگیر عبور می کند و اطراف الکترود را در برمی گیرد به محض خروج از الکترودگیر آتمسفر محیط را با فشار پس زده و الکترود قوس و منطقه مذاب را از ورود هوای اطراف در امان نگهمیدارد.

لینک کمکی