فایل word مقاله بررسي اثرات نوسانات پيزومتريک بر انتقال آلودگي در يک محيط متخلخل به وسيله روش عددي Differential Quadrature

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات نوسانات پيزومتريک بر انتقال آلودگي در يک محيط متخلخل به وسيله روش عددي Differential Quadrature :

چکیده:

آبخوانها بدلیل تامین بخش وسیعی از آب های مورد نیاز بشر دارای اهمیت بسیاری هستند. حتی در برخی از نقاط زمین این آبخوانها تنها منابع تامین کننده آب هستند. ورود آلودگی ها به آبخوانها می تواند تامین آب را با مشکل روبرو سازد. بنابراین در مرحله اول پیشگیری و سپس پیش بینی مسیر انتقال آلاینده از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. آبخوانهایی که دارای شرایط مرزی دینامیک بعنوان مثال در مجاورت دریای آزاد که بوسیله نوسانات جزر و مدی و فعالیتهای موجها این شرایط ایجاد می شود نوسانات پیزومتریک, آب را به داخل یا خارج آبخوان هدایت می کند و منجر به نوسانات آب زیرزمینی می شود و این امر الگوی جریان راپیچیده خواهد کرد و نهایتا انتقال آلودگی در آبخوان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در دهه های اخیر استفاده از روشهای عددی در حل مسایل گسترش یافته است. یکی از این روشها, روش Differential Quadrature است که می تواند بعنوان جایگزینی برای سایر روشهای عددی شناخته شود. در این مقاله تاثیر نوسانات پیزومتریک بر فرآیند انتقال در یک آبخوان آزاد بوسیله روش عددی DQ بررسی می شود و نتایج آن با روشهای دیگر عددی و تحلیلی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده قابلیت بالای روش DQ درحل معادلات حاکم می باشد.

لینک کمکی