فایل word مقاله نقش نظام آموزش عالي علمي کاربردي کشور در اشتغال فارغ التحصيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش نظام آموزش عالي علمي کاربردي کشور در اشتغال فارغ التحصيلان :

چکیده:

توسعه آموزشی به عنوان پایه ای برای سایر ابعاد توسعه بوده و روند توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی دارای وابستگی بنیادی با توسعه آموزشی است.از سوی دیگر , به لحاظ تغییرات سریع , مداوم و جهان شمول فناوری , مشاغل جدید نیاز به سطوح بالاتر شناخت و مهارت های علمی کاربردی دارند.همچنین ضروری است که با توجه به تخصصی شدن مشاغل , نیروی انسانی ماهر مورد نیاز جامعه به تفکیک در هر یک از زیر بخش های اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی که متولی ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی است.بتواند نیروی انسانی ماهر مورد نیاز هر یک از زیر بخش های اقتصادی کشور را تامنی نماید.در این مقاله تلاش می گردد ضمن معرفی نظام آموزش علمی کاربردی کشور و بیان ویژگی های خاص آن , به چگونگی نقش این نظام آموزشی در توسعه اشتغال اشاره شود و چالش هایی که این نظام آموزشی در این راستا با آن مواجه است تبیین گردد.در این راستا از اسناد و منابع مختلف , و همچنین نظرات محققان و کارشناسان ذیربط بهره برداری شده و در انتها نیز با عنایت به نتایج بدست آمده , پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می گردد.

لینک کمکی