فایل word بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشکاری دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشکاری

فصل اول:
پيش بيني تنش پسماند جوشکاري در لولة فولادي 9Cr-1Mo اصلاح شده با جوشکاري لب به لب با چند پاس با توجه به اثرات انتقال فازي
ارزيابي تنش پسماند
جوشکاري ذاتاً باعث بروز توليد ترک هايي در محل جوش مي شوند
تنش هاي پسماند در ظروف فشار
المان محدود
آناليز عددي
تنش پسماند جوشکاري
انتقال فازي
جوشکاري با چند پاس
جوشکاري فولاد , Cr-Mo
براي حذف تنش پسماند جوشکاري
فرآيند تجربي
باقيماندة پاس هاي جوش با استفاده از جوشکاري قوس
ترکيب شيميايي ( درصد جرمي ) مربوط به فلز پايه و فلز جوش و وضعيت عمليات حرارتي مربوط به فلز پايه
مدل سازي  المان محدود
شرايط جوشکاري  براي هر فاز
خواص فيزيکي حرارتي وابسته به درجه حرارت
خواص مکانيکي حرارتي وابسته به درجه حرارت
کار اصلي در توسعه و ايجاد مسيرهاي فرعي

آناليز حرارتي
انتقال فاز حالت جامد
ساختار ميکروسکوپي مربوط به فلز جوش و HAZ , مارتنزيت کامل مي باشد
 کميت مربوط به مارتنزيت
 آناليز مکانيکي
تغييرات حجمي مربوط به فولاد ضد زنگ
تغيير استحکام نهايي در ضمن انتقال مارتنزيتي
حالت هاي شبيه سازي شده
مباحثه دربارة موضوع ارائه شده
تأثير  تغييرات حجمي
تأثير تغيير استحکام نهايي
تنش هاي مماسي
مقايسه بين نتايج شبيه سازي شده و نتايج تجربي
موارد پاياني ( خلاصه)

فصل دوم : بررسي تنش پسماند و عمليات حرارتي پس از جوش در جوشهاي چندپاسه با آزمايش ها و روش المان محدود
توزيع تنش پسماند پس از جوشکاري
جوشکاري ذوبي يک فرآيند اتصالي است
تحليل تنش پسماند
فرآيند تحليل
خواص مکانيکي مربوط به B400- SM
تحليل يک اتصال جوش لب به لب
توالي جوشکاري براي جوش لب به لب

توزيع تنش پسماند در جوش لب به لب (قبل از عمليات حرارتي جوش)
توزيع تنش پسماند در جوش لب به لب (پس از عمليات حرارتي جوش)
مقايسه تنش هاي پسماند تجربي و شبيه سازي شده
مکانيسم تنش زايي تنش پسماند
کاربرد در جوشکاري صفحات ضخيم
اتصال جوش لعاب نوع K
اتصال جوش لب به لب نوع V
نتيجه گيري

فصل سوم : عنوان مقاله : بهبود تنش پسماند مربوط به جوشکاري توسط کوبکاري ليزري
کوبکاري (پرداخت) ليزري
اصول مربوط به کوبکاري ليزري
بهبود تنش پسماند مربوط به محدوده هاي ايجاد جوش
بهبود تنش پسماند مربوط به محدوده هاي تحت تأثير حرارت اتصال جوشکاري شده
اثرات بهبود مربوط به تنش پسماند
قطر انتشار نقطه اي
بهبود تنش پسماند در ايجاد محدوده هاي ايجاد جوش 132 Inconel
بهبود تنش پسماند در محدوده هاي ايجاد جوش 182 Inconel

استفاده و کاربرد براي ساختارهاي راکتور هسته اي
عمليات کوبکاري ليزري
مواد پاياني (خلاصه)

 

مقدمه

طی چند دهه گذشته تنش های پسماند در ظروف فشار دار و کاربردهای ساختمانی و خطوط انتقال گاز و نفت و در ساختارها و قطعات فلزی و ... مورد توجه قرار گرفته است. از سوی پیشرفت هایی که امروز در ارزیابی یکپارچه ساختارها و ساختمانها در ارتباط با قطعات جوش صورت پذیرفته است. خواستار اطلاعات دقیق تری درباره حالت تنش پسماند می باشد. تنش های پسماند در اثر عدم هماهنگی در شکل طبیعی بین نواحی مختلف در یک قطعه حاصل می شود به خصوص در جوشکاری تنش های پسماند مورد توجه قرار می گیرند. تنش های پسماند می توانند بسته به علامت, اندازه و توزیع شان با توجه به تنش های اعمالی, تعیین کننده باشند.
ارزیابی تنش پسماند یک ابزار مهمی نیز برای کنترل فرآیند, کنترل کیفی, ارزیابی طراحی و آنالیز نقص می باشد. چون این تنش ها می توانند پیامدهای مهمی روی عمکلرد اجزا و قطعات مهندسی داشته باشند و همچنین تأثیر زیادی روی خوردگی, مقاومت شکست, خزش و ... دارا می‌باشند. لذا کاهش و کم کردن این تنش ها مطلوب می باشد. از این رو تنش های پسماند در اتصالات جوشکاری شده عمدتاً توسط عملیات حرارتی یا توسط تنش مکانیکی کاهش می یابد.
- روش های متفاوتی برای اندازه گیری یا تخمین تنش پسماند براساس اندازه گیری دقیق یا با استفاده از تکنیک های عددی وجود دارد. اندازه گیریها می توانند از نوع مخرب مانند (سوراخکاری)  یا غیر مخرب مانند اشعه x, یا تفرق نوترونی و فراصوتی باشند. و تفرق نوترونی اساساً یک تکنیک برجسته برای پی بردن به تنش پسماند به صورت غیر مخرب در درون قطعات مهندسی در سه بعد و در حجم های کوچک می باشد.
در این پروژه به تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری فولاد می پردازیم.
- جوشکاری ذاتاً باعث بروز تولید ترک هایی در محل جوش می شوند, اندازه و محل این ترکها را می توان به عنوان یک معیار در تعیین عمر جوشکاری مورد استفاده قرار داد. تنش هایی که می توانند باعث رشد ترک خوردگی شوند به تنش های بیرونی محدود نمی شوند. به عنوان نمونه می توان گفت که تنش های پسماند در داخل و اطراف ناحیه جوش به عنوان یک پیامد از فرآیند جوش, تولید می شود. بنابراین این موضوع برای دانستن اندازه و علامت تنش پمساند در ناحیه جوش مهم خواهد بود. و این بحث خصوصاً در جوشهای با مقطع ضخیم که دارای یک تنش 3 بعدی است جالب توجه می باشد. در اینجا به بحث در مورد استفاده از اسکن کردن کششی نوترونی برای فراهم آوردن اسکن های 3 بعدی ضخیم مربوط به نمونه های فولادی جوشکاری شده و جوشکاری نشده خواهیم پرداخت.
- دراین پروژه به بررسی تنش پسماند در لوله های فولادی 9Cr-1Mo اشاره خواهد شد که جوشکاری مربوط به این فولادها در صنایع نفت و برق کاربرد گسترده ای دارند. از سویی در فرآیندهای تولید مانند جوشکاری تنش پسماند می تواند منجر به شکست در قططعات فولادی شود. لذا برای بهبود میزان سختی و برای حذف تنش پسماند بعد از جوشکاری , جوشکاری فولاد Cr-Mo بایستی تحت عملیات حرارتی پس از جوشکاری قرار بگیرد. جوشکاری ذوبی یک فرآیند اتصالی است که در ساخت کشتی, پل های فولادی, مخازن فشار و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت این جوشکاری به عنوان یک فرآیند اتصال دهنده عبارتست از : کاری زیاد اتصال , انعطاف پذیری و هزینه کم تولید. جوشکاری ذوبی هرچند دارای ویژگی های زیادی در صنعت است اما می تواند خواص مواد را تغییر داده و باعث خمش, انقباض و تنش پسماند در اتصال شود. لذا یک عملیات حرارتی پس از جوش به طور گسترده برای کاهش تنش پسماند ناشی از جوشکاری توصیه می شود. از سویی تنش های پسماند تأثیر بسزایی بر روی تعیین شکل جوش, استحکام خستگی, تافنس شکست و... دارند بنابراین ارزیابی و درک تنش های پسماند ناشی از جوشکاری مهم می باشد.
روش های زیادی برای ارزیابی توزی تنش پسماند وجود دارد. روش های آزمایشی شامل پراش اشعه x ,تحلیل فراصوتی, ایجاد سوراخ و برش است. روش های عددی که تحلیل های مفصل‌تری از تنش های پسماند ناشی از جوشکاری را ارائه می کند. در طول سه دهه گذشته به علت پیشرفت رایانه ها, تکنیک های عددی گسترش قابل توجهی یافته است. در این پروژه  به بررسی تنش های پسماند پس از جوشکاری و پس از یک عملیات حرارتی, پس از جوش به وسیله روش المان محدود اشاره خواهد شد.
از طرفی افزایش احتمال شکست و کاهش استحکام در قطعات دو اثری اند که تنش های پسماند باعث بروز آنها می شوند. لذا به منظور ایجاد یک طراحی مطمئن, ما بایستی یک روش مناسبی را پیدا کنیم که به واسطه آن بتوان به پیش بینی های مربوط به اندازه و توزیع تنش پسماند دسترسی پیدا کرد. یک استفاده گسترده از پیش بینی تنش پسماند در جوشکاری, روش المان محدود می باشد. اگرچه پیش بینی تنش های پسماند حین جوشکاری, با استفاده از روش المان محدود می تواند یک روش اقتصادی و دقیق تری نسبت به روش های آزمایشی مانند پراش نوترونی, اشعه x و تحلیل فراصوتی باشد ولی پیچیدگی هایی هم در هنگام شبیه سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از روش المان محدود وجود دارد. برای مثال روش های ابعادی دو بعدی (2D) و سه بعدی (3D) روش‌هایی‌اند که برای رسیدن به دقت مطلوب بایستی مورد استفاده قرار گیرند و این پروژه به بحث و بررسی در مورد آنها خواهیم پرداخت.

لینک کمکی