فایل word مقاله مدلهاي متکامل معماري سرويس گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدلهاي متکامل معماري سرويس گرا :

چکیده:

درسالهای اخیر ظهور معماری سرویس گرا و تجارب موفقی که شرکت ها و سازمانهای بزرگ در زمینه استفاده از معماری سرویس گرا داشته اند سبب برانگیخته شدن دیگر سازمان ها و تمایل آنها برای یافتن روشی برای پذیرش این معماری و بهره برداری از مزایای آن شده است بطوریکه پیش بینی می شود که بیش از 80% از پروژه های نرم افزاری درسالهای آتی برپایه SOA باشد اما از آنجا که پذیرشSOA فرایندی پیچیده است و به دلیل وجود تعاریف مختلف برای SOA این معماری برای بسیاری از افراد به جنگلی از کلمات تبدیل شده و اکثر سازمان ها وشرکت ها دید روشنی از معماری سرویس گرا ندارند و مدلهای متکامل معماری سرویس گرا برای حل این مشکل و راهنمایی سازمان ها درمسیر پذیرش sOA ارایه شده اند اما به دلیل وجود مدلهای مختلفی برای تکامل معماری سرویس گرا سوالهایی پدیدآمده است که نیاز به تحقیقاتی برای پاسخ به این سوالها وجود دارد.

لینک کمکی