فایل word اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای

چکيده 

فصل اول :مقدمه 

1- مقدمه 

1-1- فولادهاي کم آلياژي

1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده

1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ

1-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم 

1-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم 

1-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم 

1-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم 

1-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيتروژن 

1-1-2-6-فولادهاي ميکروآلياژ شده تيتانيوم 

1-1-2-7-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – تيتانيوم

1-2-نکته :

فصل دوم :مروري بر منابع 

2-1- معرفي معادلات  خزش:

2-2- بررسي تنش آستانه اي در آلياژAl-0/03wt%Sc

2-3_ بررسي تنش آستانه اي در آلومينيوم 5083 اصلاحي  

2-3-1- وابستگي سرعت کرنش حالت پايدار به تنش

2-3-2- وابستگي تنش در حالت پايدار به دما

2-3-3- مشاهده ريزساختار

2-3-4-  آزمايش وجود تنش آستانه‌اي

2-3-5-  منشا تنش آستانه‌اي

2-3-6-  انرژي فعالسازي واقعي

2-3-7- نتايج  

2-4- بررسي تش آستانه اي در کامپوزيت 5% حجمي Al 2124-Sic

2-4-1- ماده آزمايش 

2-4-1-1- آزمايش مکانيکي

2-4-1-2- آزمايش ريزساختار

2-4-2- منحني‌هاي خزش

2-4-3- آزمايش‌هاي سرعت کرنش ثابت

2-4-4- وابستگي سرعت خزش حداقل به تنش در دماهاي مختلف

2-4-5- وابستگي سرعت خزش حالت پايدار به دما

2-4-6- تفسير رفتار خزش به صورت يک تنش آستانه‌اي

2-4-7- منشأ تنش آستانه‌اي

2-5- بررسي تنش آستانه اي درکامپوزيتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp

2-5-1 - وابستگي تنش آستانه‌اي به دما

2-5-2- نتايج

2-6-بررسي تنش آستانه اي براي خاصيت فوق خميري درآلياژهاي Al-Mg-Zn

2-7-بررسي تنش آستا نه اي در سوپرپلاستيک 

2-7-1- توضيحات ابتدايي براي ناحيه I

2-7-2- پيشرفت‌هاي تفسير ناحيه I

2-7-3- تنش آستانه‌اي تحت ناخالصي

2-7-4- نتايج

2-8- روشهاي اندازه گيري تنش آستانه اي

2 -8-1-روش عملي با استفاده از آزمايش خزش

2-8-2-روش تئوري با استفاده از مدلهاي موجود

2-9-اثر دما برتنش آستانه اي 

2-10-اثر تاريخچه بارگذاري برروي تنش آستانه اي 

فصل سوم : نتيجه گيري 

3-1-نتيجه گيري 

3-2-پيشنهاد

منابع 

 

 

چکیده :

بررسی ماهیت تنش آستانه ای,روش های اندازه گیری تئوری وعملی ,عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیارمحدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این مبحث آشنا شویم .
 آنچه در مورد تنش آستانه ای به نظر می رسد این مطلب است که با خزش ارتباطی نزدیک داشته ومی توان با استفاده از نمودارهای خزش آن را تحلیل کرد.
در واقع  می توان گفت تنش آستانه ای به دلیل اندر کنش نابجایی ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ایجاد می شود.به بیان دیگر عدم تقارن نیروی صعود ناشی از عدم تقارن شبکه علت اصلی پیدایش تنش آستانه ای است. این تنش را می توان با استفاده از روش برونیابی برروی نمودار تنش – کرنش ویا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهای موثر بر آن دما می باشد که با افزایش آن تنش آستانه ای بشدت افت می کند.
کلمات کلیدی :خزش ,تنش آستانه ای ,نرخ کرنش ,برون یابی
1- مقدمه :

  با پیشرفت بشر وایجاد تکنولوژی جدید ,نیاز انسان به تولید موادی که در دماهای بالا خواص مکانیکی مناسبی از خود نشان می دهند ,افزایش پیدا کرده است.برای پاسخگویی به این نیاز شناخت مکانیزم هایی که درشرایط دمای بالا اتفاق می افتد لازم است.آزمایش خزش از جمله آزمایشاتی است که به خوبی می تواند جوابگوی این نیاز باشد.
 محققان با بررسی در آلیاژهای آلومینیوم به نتایج جالبی در مورد اثر تنش آستانه ای رسیده اند .در این پروژه سعی می کنیم با تفکیک اثرات 7این تنش برروی مواد مختلف نتیجه ای قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوریم . البته  مقالات در این زمینه بسیار انگشت شمار وپیوستگی این مقالات محدود هم کاری دشوار .
 هدف اصلی از این بررسی اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای است که با توجه به این موضوع اهمیت بحث حاضر مشخص می شود.
قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است مروری بر فولادهای میکروآلیاژی داشته باشیم .

1-1- فولادهای کم آلیاژی:
فولادهای کربنی با یک یا چند عنصر کرم , نیکل , مس , مولیبدن , فسفر وانادیم, به مقادیر چند درصد یا کمتر از فولاد کم آلیاژی می نامند. مقادیر بالا از عناصر الیاژی معمولاً برای خواص مکانیکی و سختی پذیری است .بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای
1-عشوری ,کیوان:مقایسه خوردگی فولادهای میکروآلیاژی با فولادهای معمولی ,دانشگاه آزاد اسلامی یزد , شماره 3-475,.پاییز 1386
 [2].S.P.Deshmukh,"Creep behavior and threshold stress of an extruded Al–6Mg–2Sc–1Zr alloy",materials sci A.381(2004)
[3]. C. Girish Shastry a , P. Parameswaran a , M.D. Mathew a,∗ , K. Bhanu Sankara Rao a , S.D. Pathak b
  " Effect of loading history on the threshold stress in the creep deformation of an austenitic stainless steel",Materials Sci Eng A(2007)
 [4]. Emmanuelle A. Marquis, David C. Dunand ,"Model for creep threshold stress in precipitation-strengthened alloys with coherent partivles ",Sci Mater 47(2002) 503-508                                                                               
 [5]. R. Kaibysheva,∗ , F. Musina , E. Avtokratovaa , Y. Motohashib, "Deformation behavior of a modi?ed 5083 aluminum alloy",Mater Sci Eng A 392 (2005) 373-379
 [6]. Zhigang Lin 1, Yong Li 2, Farghalli A. Mohamed ," Creep and substructure in 5 vol.% SiC–2124 Al composite",Mater Sci Eng A 332(2002) 330-342
 [7] Emmanuelle A.Marquis,David N.Seidman,David C.Dunand,"Effect of Mg addition on the creep and yield behavior of an Al-Sc alloy",Acta Mater 51 (2003) 4751-4760
[8].E.Arzt,j Rosler,Acta Metall.38 )1990( 671
[9].K.T.Park,E.J.Lavernia.F.A.Mohamed,Acta Metall.Mater.42)1994(667
[10].  S.P. Deshmukh a , R.S. Mishra a,∗ , K.L. Kendig ,"Creep behavior of extruded Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp composite",Mater Sci Eng A 410-411 (2005) 53-57
 [11].  J.A. del Valle,* F. Carreno and O.A. Ruano," On the threshold stress for superplasticity in Mg–Al–Zn alloys",Scr Mater 57 (2007) 829-832
 [12]. Farghalli A. Mohamed," On the origin of superplastic ?ow at very low stresses", Mater Sci and Eng A 410-411(2005) 89-94
 [13].A.Ball,M.H.Huchinson.Metall Sci,J.3)1969( 10
[14] D. Srolovitz, R. Petkovic-Luton, M.J. Luton, Philos. Mag. 48 (1983)
     795–809.
[15] E. Artz, D.S. Wilkinson, Acta Metall. 34 (1986) 1893–1898.
[16] V.C. Nardone, D.E. Matejczyk, J.K. Tien, Acta Metall. 32 (1984)
     1509–1517.
[17] R.S. Mishra, T.K. Nandy, G.W. Greenwood, Philos. Mag. A 69
     (1994) 1097–1109.

لینک کمکی