فایل word مقاله کاربرد آنزيم ترانس گلوتاميناز در فرآورده هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد آنزيم ترانس گلوتاميناز در فرآورده هاي گوشتي :

چکیده:

ترانس گلوتامیناز TGase , EC 323.3.2و2 پروتئین – گلوتامین – گلوتامیل – ترانسفراز یک نوع افزودنی برای تولید پروتئینهای جدید درغذاهای بهبود یافته از طریق بیوتکنولوژی جدید است آنزیم TG برای اولین بار درکبد خوکچه هندی پیدا شد سپس آنزیم از سرم خون گاو انسان کبد خوک و موش و گیاهان جداسازی شد از سال 1985 به بعد بود که این آنزیم از میکروب ایزوله شد آنزیم TG سرم خون گاو در واقع یک ایزوله پلاسمای حاوی فیبرین است که برای فعال شدن نیاز به حضور ترومبین پروتئاز خاص دارد این آنزیم در مسیر انعقاد خون دربدن مورد نیاز است ودرسیستم غذا برای ایجاد اتصالات عرضی فیبرین مورد استفاده قرار میگیرد این آنزیم TG با ترومبین فعال می شود و موجب التیام زخم و جراحت در پستان داران می شود فاکتور XIII نامیده م یشود.

لینک کمکی