فایل word مقاله پنجره ارسي چشم معماري ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پنجره ارسي چشم معماري ايراني :

چکیده:

پنجره های ارسی درمعماری ایرانی جایگاه ویژه ای داشته و همیشه برای طبقات مختلف جامعه متفاوت بوده است و جز سران و حاکمان کمتر کسی می توانستند ازین نوع پنجره درمنزل یا عمارت خود استفاده کنند و خود کسانی که از این پنجره استفاده می کردند نیز بنا به موقعیت اجتماعی شان درمیان جامعه از پنجره های ارسی متفاوت بهره می بردند دراین تحقیق با بررسی و معرفی ارسی از نگاه جهانگردان و همچنین کاربرد و جایگاه ارسی و اجزا تشکیل دهنده آن و دلایل استفاده از پنجره های ارسی به این نتیجه می رسیم که اهمیت آن نه تنها درعملکرد بلکه در فرم رنگ و نقشهای بکاررفته درپنجره می باشد همچنین خواص انتقال نور از پشت شیشه های رنگی به فضای درونخود براهمیت موضوع می افزاید دراین مقاله به معرفی پنجره های ارسی و تاریخچه آن و بررسی ویژگیها و کارکردهای آن درمعماری ایران پرداخته می شود دراین مقاله از روش مرور متون و منابع و اسناد تصویری و توصیفی استفاده شدها ست همواره هدف براین بوده است که پنجره به عنوان جزئی از بنا با تزئینات گره خورده به منظوری خاص در معماری سنتی ایرانبه کاررفته سات جایگاه بالایی از جنبه های مادی و معنوی همچون زیبایی بصری و حفظ حریم و محرمیت فضای بیرونی پیدا کردها ست لذا فضا را روحانی و معنوی می کند طوریکه با فرد حاضر ارتباط معنایی برقرار می کند گویی فضا با انسان سخن می گوید.

لینک کمکی