فایل word مقاله تغييرات در مقدار ويتامين C و مقدار کل مواد فنولي و فعاليت آنتي اکسيداني موز در طول رسيدن و خشک کردن با هواي داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تغييرات در مقدار ويتامين C و مقدار کل مواد فنولي و فعاليت آنتي اکسيداني موز در طول رسيدن و خشک کردن با هواي داغ :

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی کردن تغییرات بوجود آمده در مقدار ویتامین C ترکیبات فنولی و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در موز در طول رسیدن در هشت مرحله و بعد از خشک کردن در هوای داغ 60 70 و 80 درجه سانتی گراد است. مقدار ویتامین C و ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در موزهای نارس در مقایسه با موزهای رسیده و بسیار رسیده بیشتر است . توانایی در از بین بردن رادیکالهای آزاد DPPH بسیار بالا و بالغ بر 95% است . خشک کردن در تمام دماهای تست شده ( 60 70 و 80 ) باعث افزایش قابل ملاحظه مقدار مواد فنولی می شود هر چند که خشک کردن باعث از دست رفتن مقدار زیادی از ویتامینC موجود در موز و همچنین باعث کاهش بسیار زیاد فعالیت آنتی اکسیدانی می شود

لینک کمکی