فایل word مقاله بهينه يابي ترکيبات پلي فنلي عصاره مادون بحراني آب پوست بنه با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه يابي ترکيبات پلي فنلي عصاره مادون بحراني آب پوست بنه با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي :

چکیده:

بخش عمده ای از قدرت انتی اکسیدانی پوست پسته وحشی مربوط به ترکیبات پلی فنلی آن می باشد یکی از روشهای جدید استخراج ترکیبات پلی فنلی استفاده از آب مادون بحرانی است دراین تحقیق میزان ترکیبات پلی فنلی پوست بنه رقم موتیکا حاصل از روش استخراج با آب مادون بحرانی با بهره گیری از شبکه عصبی انتشار معکوس مدلسازی شد مدلسازی این فرایندبه کمک 27 مجموعه از داده های تجربی انجام شد و متغیرهای ورودی فرایندشامل سه پارامتر دما 110 الی 200 درجه زمان فرایند 30 الی 60 دقیقه و نسبت ا ختلاط حلال 1:10 الی 1:50 می باشند همچنین میزان ترکیبات پلی فنلی میلی گرم اسید گالیک بر100 گرم پوست بنه شاخص اصلی ارزیابی فرایند متغیر خروجی درنظر گرفته شد درادامه با بررسی تمام جوابها سطوح بهینه فرایند تعیین گردید نتایج تجربی حاصل از آزمایشات با شرایط بهینه نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی می باشد.

لینک کمکی