فایل word سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) و استاندارد HL7

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) و استاندارد HL7 دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) و استاندارد HL7  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) و استاندارد HL7

 مقدمه

فصل 1:

سیستم اطلاعات بهداشت عمومی الکترونیکی

1-1- مقدمه

1-1-1- کارایی :

1-1-2- افزایش کیفیت خدمات سلامتی :

1-1-3- مبتنی بر مدارک کردن :

1-1-4- توانمند سازی :

1-2- نظام اطلاعات سلامت عمومی الکترونیکی (E-PHIS)

1-2-1- زیرساخت اطلاعاتی سلامت ملی

1-2-2- انفورماتیک پزشکی

1-3- تله مدیسن (Telemedicine)

1-3-1- پرونده سلامت الکترونیک(EHR)

1-4- معماری زیرساختها و استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت

1-4-1- معماری :

1-4-2- معماری فناوری اطلاعات(ITA)

1-4-3- معماری پرونده الکترونیک سلامت(EHR )

1-4-4- نقش استانداردسازی

1-4-4-1- استاندارد   13606:

1-4-4-2- استاندارد     CORBA:

1-4-4-3- استاندراد   SGML:

1-4-4-4- استاندارد  XML :

1-4-4-5- استاندارد  HL7:

1-5- سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری

فصل 2:

سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-1- مقدمه

2-2- تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-3- اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-4- تاریخچه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-5- اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-6- مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-7- خصوصیات و ویژ‌گیهای سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-8- ویژگیهای خاص سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-9- معایب سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

2-9-1- اعمال نظام اطلاعات بیمارستانی

2-10- ضبط و بازخوانی داده های نظام اطلاعات بیمارستانی

2-11- انواع داده ها و اطلاعات وابسته به نظام اطلاعات بیمارستانی

2-12- طراحی نظام اطلاعات بیمارستانی

2-12-1- شی و شی گرایی

2-13- زبان مدلسازی یکنواخت (UML)

2-14- معماری نظام اطلاعات بیمارستانی

2-15- مفاهیم پایه معماری

2-15-1- ماژولار بودن

2-15-2- لایه بندی

2-15-3- شبکه

2-15-4- یکپارچگی برنامه

2-15-5- Client-Server

2-15-6- استانداردها و اداره پیامها

2-15-7- دیکشنری

2-15-8- مسیر یابی

2-15-9- داده

2-15-10- کاربرد

2-15-11- امنیت

2-15-12- نتیجه گیری

2-16- طراحی سیستم اطلاعات بیمارستانی

2-17- نیازهای عملکردی بخش های مختلف یک سیستم اطلاعات بیمارستانی

2-17-1- سیستم اطلاعات نام نویسی

2-17-1-1- قبل از پذیرش

2-17-2- رزرو تخت بیمارستان

2-17-3- پذیرش

2-17-4- پردازش اماری و گزارش گیری

2-17-5- انتقال بیمار

2-17-6- حسابداری بیماران

2-17-7- پردازش جمع اوری

2-17-8- پردازش بازپرداخت

2-17-9- حذف کردن

2-17-10- سیستم حسابداری بیماران

2-17-10-1- تایید بیمه

2-17-10-2- پردازش ضامن

2-17-10-3- پردازش نقل و انتقالات مالی صورت حساب

2-17-10-4- صورتحساب نهایی

2-17-11- سیستم اطلاعات پرستاری

2-17-11-1- طرح ریزی مراقبت:

2-17-11-2- مستند سازی

2-17-11-3- دسته بندی بیماران

2-17-12- سیستم اطلاعات دارویی

2-17-12-1- توزیع داروی بیماران بستری

2-17-12-2- نسخه بیمار سرپایی:

2-17-13- خریدها و دریافت دارو

2-17-14- کنترل موجودی

2-17-15- فرمول نامه

2-17-16- احتیاجات سیستم ازمایشگاهی

2-17-16-1- گزارش گیری عمومی

2-17-16-2- میکروبیولوژی

2-17-16-3- پاتولوژی اناتومیک

2-17-17- مدیریت دستورات وگزارش نتایج

2-17-17-1- پردازش دستورات

2-17-17-2- ارتباطات کلینیکی

2-17-17-3- گزارش نتایج:

2-17-17-4- لوازم سیستم رادیولوژی

2-17-17-5- گزارش نتایج و تجزیه و تحلیل

2-17-17-6- تهیه تقویم کاری

2-17-17-7- پیگیری فیلم

2-17-17-8- گزارش عمومی

2-17-18- سیستم پرونده های پزشکی

2-17-18-1- رمز گردانی/ دسته بندی

2-17-18-2- تکمیل چارت

2-17-18-3- نیازهای دستیابی پزشک

2-18- پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت

فصل 3:

استانداردهای تبادل اطلاعات سلامت

3-1- تاریخچه و تعریف HL7

3-2- ماموریت HL7 و ویژگی های ان

3-3- HL7 نسخه 3

3-3-1- چرا نسخه جدیدی از HL7نیاز است ؟

3-4- مدل های استاتیک و دینامیک

3-5- ازمایش نرم افزار های مدعی

3-6- اجزا و زیرسیستمهای سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد HL7

3-7- ویژگیهای زیرسیستمهای سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد HL7

3-8- استانداردهای دیگر در زمینه اطلاعات سلامت

3-8-1- MML

3-9- (Electronic Data Interchange) EDI

3-9-1- CORBAMED

3-9-2- Synapse

3-9-3- Synergy Extranet (SynEx)

منابع و مراجع

 

لینک کمکی