فایل word فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : این پروژه به همراه فایل پرسشنامه ارسال خواهد شد

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی

فصل اول : کلیات                          
ـ موضوع سؤال تحقیق                                                                                                 
ـ فرضیه های تحقیق                                                                                         
ـ روش تحقیق                                                                                                 
ـ هدف تحقیق                                                                                                 
ـ ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                  
ـ مفاهیم کلی                                                                                                 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش به کمک رایانه                                          
ـ برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                               
ـ استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی                                                 
ـ مفهوم خلاقیت از دیدگاه صاحبنظران                                                                 
ـ رابطه خلاقیت , هوش و پیشرفت تحصیلی                                                           
ـ رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی                                                             
ـ خلاقیت در سطح اجتماعی                                                                             
ـ دانش                                                                                                       

فصل سوم : مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه
ـ رایانه ماشین دلهره آور                                                                                  
ـ محدودیت های رایانه                                                                                    
ـ آموزش برنامه ای                                                                                         

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ی
ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                           
ـ ماشین آموزشی                                                                                        
ـ آموزش به کمک رایانه                                                                                     
ـ مزایای آموزش رایانه ای                                                                                
ـ زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                  
ـ یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی                                               

فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری                                                                                          
ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                            
ـ یافته های تحقیق                                                                                        
ـ جدول شماره ?                                                                                         
ـ نمودار شماره ?                                                                                          
ـ جدول شماره 2                                                                                    
ـ نمودار شماره 2                                                                                         
ـ جدول شماره 3                                                                                        
ـ نمودار شماره 3                                                                                        
ـ جدول شماره 4                                                                                           
ـ نمودار شماره 4                                                                                         
ـ جدول کل                                                                                                 
ـ نمودار کل                                                                                                

فصل پنجم : وارسی فرضیات و نتیجه گیری
ـ تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                                    
ـ نتیجه گیری                                                                                                  

فصل ششم : ارائه پیشنهادها و راهکارها
ـ فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت                                                
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت                                                
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .                   
ـ آموزش الکترونیکی برای معلمان                                                                         
ـ دیدگاه آرمانی                                                                                               
ـ توصیه ها                                                                                                       
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای                                             
ـ شرایط اجرایی                                                                                                


?  پیوست ها
?  منابع


مقدمه :

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران , به خصوص در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران   نشان می دهد که هدف اساسی , تربیت افرادی است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیاندیشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران , مولد دانش , تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل , فعال و خلاق در « عصر دانایی » باشند .
این موضوع اخیرا" توجه بسیاری از اندیشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ویژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است . درضمن , خلاقیت و نوآوری به عنوان یک شاخص در گزینش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنایع نیز مطرح گردیده است .
درباره مفهوم خلاقیت تعریف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعریف زیر یک اتفاق کلی مشاهده شده است . 

« خلاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها , نظریه ها , بینش ها یا اشیا جدید و بدیع و بازسازی مجدد درعلوم و سایر زمینه ها است که توسط متخصصان , اصیل و از نظر علمی , زیباشناسی , تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی گردد .»
یکی از سؤالاتی که در چهار دهه گذشته , ذهن بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده و تحقیقات بسیاری را به وجود آورده این است که « آیا می توان خلاقیت را پرورش داد ؟ »
بررسی پیشینه های تحقیقات (مک کین ?968) و (مانسفید و باس ?98?) و (کتل و بوچر ?968) نشان می دهد که پیروان اصالت ذات , خلاقیت را یک توانایی و صفت بالقوه   تلقی می کردند ولی حتی متفکران پیشرو (ترمن ?925) , (کاکس ?926) و (گالتن ?869) نیز بر این باور بودند که هر چند خلاقیت نیز مانند هوش بعد ارثی دارد , باز هم عوامل محیطی می توانند بر این توانایی اثر بگذارند .
در رابطه با پرورش خلاقیت , پژوهش ها (آلبیرخ ?987) , (محمدی ?370) نشان داده اند که افراد خلاق به مراتب بیش از افراد غیر خلاق , توانایی پرورش خلاقیت را در دیگران دارند .

وانگ    (?990 به نقل از ولف و همکاران ?987) در یک مطالعه نتیجه می گیرد که در میان 228 عاملی که بر یادگیری تأثیر می گذارد , فراشناخت دارای تأثیر بسیار مثبتی است . مطالعات نشان می دهد که دانشجویان دارای فراشناخت بالا , پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته اند .   سرعت فوق العاده تحول در همه ابعاد زندگی بشر به ویژه در حوزه تولید , ارتباط و اطلاعات از یکسو و نزدیک شدن و به هم پیوستن سرنوشت کشورها از سوی دیگر , نوعی انگیزه اجتماعی پدید آورده است که می توان آن را نوجوئی و نوآوری نامید . این انگیزه و ناخشنودی ها و ناخرسندی های همراه آن در بسیاری از اجتماعات , به خصوص کشورهای در حال پیشرفت , زمینه را برای اصلاحات و گاه انقلاب های  سیاسی , اجتماعی و فرهنگی و ازجمله نوسازی نظام آموزش و پرورش فراهم کرده است و مردم این اجتماعات درباره وضع خود و چگونگی تعلیم و تربیت فرزندان خویش به چون و چرا می پردازند .
آنها گاه چنان شیفته نو و نوآوری می شوند که سنتهای سنجیده برآمده از میراث فرهنگی خود و امکانات و شرایط نوسازی و نوآوری را از یاد می برند و در میان کهنه و نو سردرگم می مانند .

رایانه با قابلیت های فراوانی که دارد , قادر است دانش آموزان را به سوی خودآموزی , خود فعالی , تعمیق درک و فهم و پرورش استعداد و خلاقیت رهنمون سازد , به علاوه امکان تداوم و خارج ساختن آموزش از حصار مدارس به ویژه هدایت آن به داخل منازل را    میسر می سازد . اما به لحاظ برخی محدودیت ها از جمله عدم شناخت معلمان از کارآیی آموزشی رایانه , بی توجهی نظام تعلیم و تربیت کشور به این مسئله و به هر دلیل دیگری که تصور شود , متأسفانه مدارس ما از این ماشین ارزشمند به مثابه ابزاری آموزشی  محروم اند . در این پژوهش کوشیده ایم به برخی امتیازات آموزشی این ماشین که برای توسعه آموزش , یادگیری و خلاقیت بسیار مفیدند اشاره نماییم .
به امید روزی که از رایانه به منزله یک ابزار آموزشی در چرخه فعالیت های آموزشی و پرورشی استفاده شود نه به عنوان وسیله ای تجملی و زینت بخش .

لینک کمکی