فایل word ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی

فصل اول- آشنایی
1-1- ماشین جذبی و کاربردهای آن    
2-1-1- مفاهیم و اصول   
3-1-1- فرایندهای ترمودینامیکی در سیکل جذبی    
4-1-1- فشارهای بالا و پایین ماشین    
5-1-1- یک قرارداد     
6-1-1- کاربردها: ماشین جذبی در مقیاس تجارتی    
2-1- انواع ماشینهای جذبی و تفاوت های آنها    
1-2-1- جفت مبرد- جاذب    
2-2-1- روش های مختلف گرمایش    
3-2-1- طبقه های ژنراتور    
4-2-1- ماشین جذبی برای گرمایش و سرمایش     
3-1- اهداف این تحقیق    
1-3-1- ماشین جذبی درمقایسه با ماشین تراکمی    
2-3-1- محلول آب- برومید لیتیم در مقایسه با امونیاک – آب    
3-3-1- سیستم هوا خنک در مقایسه با آب خنک    
4-3-1- استفاده مستقیم از گاز شهری در مقایسه با منابع دیگر نظیر بخار داغ و انرژی خورشیدی    
5-3-1- ظرفیت دستگاه    
4-1 -مراجع    
فصل دوم- ترمودینامیک سیکل
1-2- روش های مختلف خنک کن    
1-1-2- خنک کردن با آب    
2-1-2- خنک کردن با هوا    
3-1-2- خنک کردن تبخیری    
2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فیزیکی و دیاگرام جریان    
3-2- پیش فرض ها و داده های ورودی    
4-2- خواص ترمودینامیکی و ترموفیزیکی نقاط    
5-2- ضریب عملکرد    
1-5-2- تعریف کلی     
2-5-2- ضریب عملکرد ماشین جذبی     
3-5-2- ضریب عملکرد اصلاح شده    
6-2- مراجع    
فصل سوم- بررسی اواپراتور
1-3- مقدمه    
2-3- اواپراتور پاششی    
3-3- روشی برای تخمین طول لوله در اواپراتور    
1-3-3- انتقال حرارت    
2-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مایع سرد شده    
3-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مبرد    
4-3- تبخیر لایه ای    
5-3- روش بررسی اواپراتور    
6-3- روش محاسبات    
1-6-3- آب خنک شونده     
2-6-3- محاسبات داخل لوله    
3-6-3- محاسبات برای دیواره لوله    
4-6-3- محاسبات خارج لوله    
5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور    
6-6-3- ضریب انتقال حرارت کلی    
7-6-3- حل نهایی و محاسبه طول لوله    
7-3- مراجع    
فصل چهارم – بررسی کندانسور
1-4- مقدمه    
2-4- توضیح    
3-4- انتقال حرارت    
4-4- محدوده های تغییرات در شرایط محاسبه     
5-4- بیان پارامترها    
6-4- ناحیه خنک شدن فاز بخار     
7-4- محاسبه ضریب انتقال حرارت سطح لوله با هوا    
8-4- تعاریف و معادلات برای ضریب انتقال حرارت کلی    
9-4- تقطیر لایه ای داخل لوله    
10-4- افت فشار    
11-4- چگونگی محاسبات    
12-4- مراجع    
فصل پنجم- بررسی محفظه جاذب
1-5- مقدمه    
2-5- کریستالیزاسیون    
3-5- مقایسه سه نوع جاذب از نظر کارکرد آنها در سیکل هوا- خنک جذبی    
1-3-5- توضیحات ضروری    
2-3-5- محاسبات مشابه برای هر سه سیکل    
3-3-5- مدل EISA    
4-3-5- محاسبات مدل EISA    
5-3-5- مدل KUROSAWA    
6-3-5- مدل تلفیقی    
4-5- طراحی جذب    
5-5- مراجع    
فصل ششم- ژنراتور
1-6- مقدمه    
2-6- مدل فیزیکی     
3-6- ضریب انتقال حرارت سمت آب- برومیلیتیم    
4-6- آنالیز احتراق سوخت    
5-6- محاسبات احتراق سوخت    
6-6- انتقال حرارت در سمت گاز    
1-6-6- انتقال حرارت جابجایی     
2-6-6- انتقال حرارت تابش    
3-6-6- محاسبه سطح لوله    
7-6- مدلهای عملی    
8-6- مراجع    
نتیجه گیری کلی    


مقدمه

در سال 1777 یعنی بیش از 200 سال پیش یک فرانسوی به نام «نایرن» (Nairne)تئوری تبرید جذبی را ارائه کرد. در سال 1860 اولین چیلر جذبی که با آمونیاک و آب کار می کرد ساخته شد. در سال 1945 اولین چیلر جذبی به وسیله کمپانی «کریر» به فروش رسید. چیلر جذبی سرگذشتی طولانی دارد, اما در دنیا چندان نام آور نیست. شاید درک این مطلب که ماشینی بتواند با استفاده از بخار آب یا سوختن سوخت آب سرد تولید کند کمی مشکل باشد! [1] اما هم اکنون در دنیا به دلیل استفاده از منابع جدید انرژی (گاز, نور خورشید و …) استفاده ناچیز انرژی برق و عدم استفاده از مبردهای مخرب لایه ازن به این ماشین توجه خاصی شده است.
1-1-1- مفاهیم و اصول (1)
تئوری ماشین جذبی از مفهوم «افزایش نقطه جوش»
 (Boiling point increase)گرفته شده است. زمانی که یک مول از محلولی با یک لیتر آب مخلوط شود نقطه جوش در حدود    افزایش می یابد. آب خالص در شرایط استاندارد در   می جوشد, اما وقتی که چند مول از محلولی به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زیاد خواهد شد. این مطلب که در دبیرستان آموزش داده شده برای چیلر جذبی مورد استفاده قرار گرفته است.
 تولید آب سردشده: زمانی که یک خشک کننده (desiccant) در محفظه خالی از هوا وجود دارد, بخار آب موجود در محفظه به وسیله آن جذب خواهد شد. فشار این محفظه ممکن است تقریبا در حد خلا با دمایی حدود   باشد چرا که مقدار بخار آب بسیار کم است.


بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word ساخت و بهره برداری یک سیستم سرمایش جذبی

1.  Ebara Corporation, A Booklet on “Refrigeration Machines”, .
2. W.H. Wilkinson, “Absorption Cooling: A Viable Option for today and Tomorrow”, ASHRAE journal, PP.41 – .
3. ARORA, “Refrigeration and Air conditioning” chapter 15, .
4.  Dossat, “Principle of refrigeration”, P.554, .
5.  ASHRAE, “Handbook of Equipment” Chapter .
6.  N.C. Harris, “Modern Air Conditioning Practice”, Chapter 12 -18, .
7.  ASHRAE, “Handbook of fundamental”, Chapter 1, 
8.  P.D. Ledema, “Real Process Simulation of A Libr/Znbr2/CH3OH absorption Heat pump” ASHRAE Trans. PP. 562 – .
9.  C.P.ARORA “Refrigeration & Air Conditioning”, .
10. A.C. De Vuono et.al “Development of a Residential Gas Fired Double – Effect Air Conditioner – Heater using water And Lithium Bromide”, ASHRAE Trans. PP.1494 – 1498, 

لینک کمکی