فایل word تجزیه و تحلیل ساختارهای انعطاف پذیر خطی با استفاده از شیوه اجزای محدود FEM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تجزیه و تحلیل ساختارهای انعطاف پذیر خطی با استفاده از شیوه اجزای محدود FEM دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تجزیه و تحلیل ساختارهای انعطاف پذیر خطی با استفاده از شیوه اجزای محدود FEM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
مکانیک تئوری مربوط به قوانین  و اصول بنیادین است که به خاطر ارزش علمی واقعی آن مورد مطالعه قرار می گیرد.مکانیک عملی باعث انتقال این دانش تئوری در جهت استفاده‌های مهندسی و عملی از آن می شود . از این دانش تئوری به خصوص در جهت ساخت الگوهای بسیار دقیق از پدیده های فیزیکی استفاده می شود .
مکانیک محاسباتی مشکلات خاصی را با استفاده از شبیه سازی توسط شیوه های عددی ( شمارشی ) که برروی کامپیوترهای دیجیتال اجرا می شوند حل می کند .

 تذکر 1-1) از ریاضیدانان , شخصی که به جستجوی راه حل هایی در مورد مشکلات مشخص شده می پردازد می تواند شیوه کار خود را به مکانیک محاسباتی محدود کند . کسی که به جستجوی مشکلاتی می پردازد که متناسب با راه حل های ارائه شده     می باشند به تعیین مکانیک عملی می پردازد. و شخصی که می تواند وجود مشکلات و راه حل ها را به اثبات برساند می تواند مکانیک تئوری را توصیف کند .

1-1-1) مکانیک محاسباتی :

چندین شاخه از مکانیک محاسباتی با توجه به مقیاس فیزیکی مورد نظر قابل تفکیک می باشند                                                   نانو مکانیک در ارتباط با سطوح  اتمی و مولکولی ماده می باشد بدین معنی که ارتباط نزدیکی با فیزیک و شیمی ذره دارد . ارتباط میکرومکانیک عمدتاً با سطوح دانه‌ای و بلوری ذره می باشد. کاربرد اصلی میکرومکانیک در زمینه تکنولوژی, طراحی و ساخت مواد و ابزارهای میکرو می باشد.

 مکانیک همگن ( پیوستار ) به بررسی بدنه ها در سطح ماکروسکوپی و با استفاده از الگوهای همگن می پردازد. در این الگوهای همگن ساختار میکرو به صورت همگن درآمده است.

 دو قسمت قدیمی استفاده از مکانیک همگن ( پیوستار )‌مکانیک جامد و مواد سیال می‌باشد .شیوه اولی شامل ساختارهایی می شود که به خاطر دلایل روشن و واضحی با مواد جامد ساخته می شوند.

 مکانیک محاسباتی جامد از روش علوم کاربردی استفاده می کند. در حالی که مکانیک ساختاری محاسباتی برروی استفاده های فن آوری جهت تجزیه و تحلیل و طراحی ساختارها تأکید دارد.

فیزیک چند گانه یک مورد جدیدتر می باشد .

 این قسمت سیستم های مکانیکی را رد بر می گیرد که فراتر از مرزهای کلاسیک مربوط به مکانیک مواد سیال و جامد می باشند. که به عنوان مثال می توان به تأثیر متقابل ساختارها و مواد سیال اشاره کرد.

به علت تأثیر متقابل سیستم های الکترومغناطیسی , مکانیکی و سیستم تنظیمی برروی یکدیگر , مسائل مربوط به تغییر فاز به مانند ذوب یخ و انجماد فلز در این قسمت گنجانده می شوند.

در نهایت , System ( سیستم ) نوع اجسام مکانیکی و نیز نوع کارکرد آنها را مشخص میکند یعنی مشخص می سازد که این مواد طبیعی هستند و یا اینکه مصنوعی می باشند و چه نوع عملکردی دارند . نمونه های از سیستم های ساخت بشر عبارتند از :

هواپیماها , ساختمانها , برجها و موتورها و ماشین ها و ریز ترانشه ها , تلسکوپ های رادیویی , اسکیت ها و آب پاش های گردان .

 سیستم های بیولوژیکی به مانند یک وال , آسیب و گوش داخلی یا یک درخت کاج وقتی از نظر بیومکانیک مورد مطالعه قرار می‌گیرند در این بخش گنجانده می شوند. چیزهای مربوطه به اختر شناسی ( نجوم ) , زیست محیطی و جهان هستی نیز سیستم‌ها را شکل می دهند . در توسعه شاخه های مربوط به مکانیک محاسباتی , سیستم کلی ترین مفهوم به حساب می آید. یک سیستم توسط تفکیک پذیری و تجزیه مورد بررسی قرار می‌گیرد بدین ترتیب که : رفتار سیستم از رفتار اجزای آن به همراه تأثیر متقابل بین اجزا ناشی می شود قطعات و اجزا به اجزای کوچکتری تجزیه می‌شوند و این عمل بدین ترتیب ادامه می یابد زمانی که این فرآیند تجزیه به صورت سلسله مراتبی ادامه می یابد قطعات مستقل جهت دارا بودن رفتارهای منظم و مستقل از یکدیگر به حد کافی ساده می شوند اما تأثیر قطعات برروی یکدیگر پیچیده تر می‌شود. می توان نتیجه گرفت که یک شیوه تعادل جهت مشخص کردن محل پایان تجزیه قطعات وجود دارد .

 

2-1-1)‌استاتیک در برابر دینامیک :

مسائل مکانیک ( شیوه) همگن با توجه به اینکه تأثیرات اینرسی در نظر گرفته می شوند و یا اینکه  به حساب نمی آیند. می توان به زیر شاخه های زیر تقسیم شود .

 

(3-1)  استاتیک مکانیک همگن( بیوستار) دینامیک

در دینامیک , وابستگی به زمان واقعی بایستی به طور واضح مورد توجه قرار گیرد . زیرا نیروی اینرسی به تنهایی و یا همراه با نیروی بازدارنده حرکت ارتعاشی نیاز به مشتقات زمان دارد.

مسائل در استاتیک نیز ممکن است به زمان برگردد با این حال از نیروهای اینرسی در استاتیک صرف نظر می شود . بنابراین مسایل استاتیک می تواند به  دو قسمت استاتیک کامل و شبه استاتیک تقسیم بندی‌شوند.  برای زمان اولیه نباید به صورت واضح مورد توجه قرار گیرد.

با این حال هر زمان مهم به مانند زمان مربوط به شاخص ترتیب عکس العمل لازم است که در نظر گرفته شود . در مسائل مربوط به شبه استاتیک به مانند : استقرار پایه , تغییر شکل مداوم یا نیمه مداوم و آرام فلز و میزان شکل پذیری چرخه فرسودگی فلز میزان واقعی زمان مورد نیاز می باشد . با این حال در این مسائل نیز از نیروهای اینرسی صرف نظر می شود.

لینک کمکی