فایل word بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی

چکیده
فصل اول: طرح و کلیات پژوهش
1-1- مقدمه  
1-2- بیان مسئله 
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف اصلی تحقیق
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق
1-5- فرضیات پژوهش
1-6- لغات و اصطلاحات تحقیق
1-6-1- بازاریابی
1-6-2- فناوری اطلاعات
1-6-3- بازاریابی اینترنتی
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین
2-1- مبانی نظری تحقیق- تاریخچه فناوری اطلاعات و بازاریابی اینترنتی
2-1-1- دنیای ماشین
2-1-2- اطلاعات و ارتباطات 
2-1-3- تاریخچه اینترنت

2-1-4- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 
2-1-5- تاریخچه بازاریابی اینترنتی 
2-2- چهارچوب نظری تحقیق
2-2-1- چالش¬های بازاریابی الکترونیکی در عصر دیجیتال
2-2-2- نظریات دانشمندان در مورد بازاریابی اینترنتی
2-3- چرخه بازاریابی الکترونیکی 
2-3-1- مزایای طرح بازاریابی
2-3-2- استراتژی های بازاریابی الکترونیکی
2-3-2-1- بازاریابی زنجیره-ای
2-3-2-2- بازاریابی ویروسی
2-3-2-3- بازاریابی از طریق پست الکترونیکی
2-3-3- مدل هفت آی
2-4- نقش کاربرد فناوری اطلاعات در تبلیغات بازاریابی
2-4-1- نقش IT در بازاریابی
2-4-1-1-IT  و بخش بازاریابی در سازمان
2-4-2-IT  و ماهیت بازاریابی
2-4-3- تغییرات در وضعیت متغیرهای آمیخته بازاریابی
2-4-4- تغییرات در ماهیت و استفاده از اطلاعات بازاریابی
2-4-5- تغییرات در ساختار و اندازه بخش بازاریابی
2-4-6- تمرین بازاریابی انفرادی
2-5- تصمیم‌گیری مدیریتی بر روی IT 
2-6- اهمیت اطلاعات در تبلیغات و بازاریابی
2-7- سهم فناوری‌در بازاریابی تبلیغات37
2-8- نقش تجارت الکترونیک در فروشگاه¬های بزرگ اینترنتی
2-8-1- اطلاعات کلی در مورد شرکت eBay
2-8-2- آمارهایی در مورد eBay
2-8-3- انواع سرویس‌ها در eBay
2-8-4- حراجی الکترونیکی
2-8-4- 1- انواع حراجی
2-8-4-2- روش برگزاری حراجی در eBay
2-8-5- سرویس نظرات و راهنمایی¬های eBay
2-8-6- سیستم شهرت اعتبار در eBay
2-8-8- شرکت‌های زیر مجموعه eBay 
2-8-9- کارهای آتی
2-9- پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش انجام تحقیق
3-1- روش انجام پژوهش
3-2- ابزار گردآوری تحقیق
3-2-1- فیش
3-2-2- جدول و فرم
3-2-3- پرسشنامه استخراج اطلاعات
3-3- فرضیات
3-3-1- فرضیه های این تحقیق
3-4- تعیین روائی روش جمع آوری اطلاعات
3-5- تعیین پایائی روش جمع آوری اطلاعات 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه
4-2- فرضیه اول: وجود رابطه بین گسترش فناوری اطلاعات در عرصه بازاریابی و فروش کالاها در اینترنت
4-2-1- فاکتورهای موفقیت در واسطه‌گری الکترونیکی
4-2-2-  فعالیت‌هایی که توسط واسطه‌ها انجام می‌شود
4-2-2-1- بهره گیری مصرف کننده از خدمات واسطه‌ها
4-2-2-1-1- جستجو و ارزیابی
4-2-2-1-2- ارزیابی نیازها و جور کردن محصول
4-2-2-1-3- مدیریت ریسک مشتری
4-2-2-1-4- توزیع محصول
4-2-3- بهره گیری تولیدکننده از خدمات واسطه‌ها
4-2-3-1- انتشار اطلاعات محصول
4-2-3-2- اثر خرید
4-2-3-3- تهیه اطلاعات در خصوص مشتریان
4-2-3-4- مدیریت ریسک تولیدکننده
4-2-4- تأثیر فناوری اطلاعات بر واسطه‌گری
4-3- فرضیه دوم: وجود رابطه بین گسترش فناوری اطلاعات و تبلیغات کالاها در اینترنت و ایجاد بازارهای اینترنتی 
4-4- فرضیه سوم: وجود رابطه بین گسترش بازاریابی نوین به وسیله اینترنت و تبلیغات فروش کالاها با مدت زمان کمتر
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات
منابع و مآخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی
1- خداداد حسینی, حمید. فتحی, سعید., بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بازاریابی: نقش فناوری‎های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در تغییر ماهیت بازاریابی و تبلیغات, فصلنامه پژوهش¬های ارتباطی , سال نهم, شماره 29, 1386.
2- کاتلر, فیلیپ. رضائی¬نژاد, عبدالرضا., کاتلر در مدیریت بازار, چاپ چهارم, انتشارات فرهنگی فرا, 1391.
3- Miller, M., Absolute Beginner"s Guide to eBay, Fourth Edition, s.l. : Que, 2006.
4- eBay, eBay Corporation Official Web Site. eBay Electronic Auctions & Stores, http://www.ebay.com.
5- Wikipedia, Online Encyclopedia, 2007, 2008.
6- PayP, PayPal Electronic Banking And Accounts. Using Credit Cards Securely, http://PayPal.com, 2008.
7-  شاوردی, تهمینه., نقش فناوری اطلاعات در تبلیغات و بازاریابی, چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن, 1382. 
8- وست وود, جان. احمدی, علیرضا. فرزین مهر, فرناز., چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم, چاپ دوم, انتشارات مبلغان, 1389.
9- زیمن, سرجیو. قربانلو, سینا., پایان عصر بازاریابی سنتی, چاپ چهارم, انتشارات مبلغان, 1387.
10- عزیزی, شهریار. میرحسینی, حسین. تأثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی, ماهنامه تدبیر , سال پانزدهم, شماره 149, 1383.
11- صرافی زاده , اصغر. علی پناهی , علی., سیستم¬های اطلاعات مدیریت , چاپ دوم, موسسه انتشاراتی میر, 1381.
12- بختائی, امیر. گلچین فر, شادی., کلینیک بازاریابی و تحقیقات , ماهنامه تدبیر , سال هفدهم, شماره ???, 1385.
13- Bagchi, S. Tulskie, B. , E – Business models : integrating learning from Strategy Development Experience & Empirical Research, Annual international conference of the Strategic management society, 2000.
14- Komenar, M., Electronic Marketing , Johnwiley & Sons , Inc., 1997.
15- WWW.Emarketingway.ir
16- براون, ارنست. زنجانی, محمد., زمینه تکنولوژی, ارزیابی تکنولوژی برای استفاده مدیران, سازمان مدیریت صنعتی, ???9.
17- ظهوری, قاسم, کاربرد روش¬های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت, موسسه انتشارایی میر, ????.
18- هیل, میکل. نوکاریزی, محسن., تأثیر اطلاعات بر جامعه, بررسی ماهیت, ارزش و کاربرد اطلاعات, انتشارات چاپار, 1381.
19- محسنی,‌ منوچهر., جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی, انتشارات دیدار, 1381.
20- متولی, کاظم., روابط عمومی و تبلیغات, چاپ اول. انتشارات بهجت, 1372.
21- محمدیان, محمود., مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی, چاپ اول, انتشارات حروفیه, 1379.
22- میر حسینی, سید حسین., تبلیغات اینترنتی, ماهنامه تدبیر, سال پانزدهم, شماره 148, 1383.
23-Allen,E., Fjermestad,J, E-Commerce Marketingstrategies, Logestics Information Management, Vol.14, No.112, 2001, PP:14-23.
24-Chanaron,J.J., Jolly,D., Soderquist,K. Technological Management: a Tentative Research Agenda, Int. J. Echnology Management, Vol.23, No.6, 2002, PP:618-629.
25-Chircu,M., Kauffman,J., Impact Of Electronic Commerce On Optimal Market Structure, Workshop On Digitization Of

 

لینک کمکی