فایل word ارزیابی رنگ میوه ها برای درجه بندی کیفیت آن با استفاده از سیستم های هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

  فایل word ارزیابی رنگ میوه ها برای درجه بندی کیفیت آن با استفاده از سیستم های هوشمند دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزیابی رنگ میوه ها برای درجه بندی کیفیت آن با استفاده از سیستم های هوشمند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word ارزیابی رنگ میوه ها برای درجه بندی کیفیت آن با استفاده از سیستم های هوشمند

 مقدمه

 فصل یکم – کاربرد پردازش تصویر در کنترل کیفیت انواع میوه

   1-1- درجه بندی اتوماتیک میوه پرتقال با استفاده از پردازش تصویر

     1-1-1- صورت مسئله

     1-1-2- الگوریتم کلی فنی

     1-1-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

     1-1-4- معایب احتمالی سیستم و راهکار های پیشنهادی

   1-2- مرتب سازی و رتبه بندی میوه سیب بر اساس رنگ ظاهری

     1-2-1- صورت مسئله

     1-2-2- الگوریتم کلی فنی

     1-2-3- نتایج عددی

     1-2-4- معایب احتمالی سیستم و راهکار های پیشنهادی

   1-3- ارزیابی دقیق رنگ میوه سیب و درجه بندی بر اساس ان

     1-3-1- صورت مسئله

     1-3-2- الگوریتم کلی فنی

     1-3-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

   1-4- تعیین سایز میوه سیب و رتبه بندی ان بر اساس سایز

     1-4-1- صورت مسئله

     1-4-2- الگوریتم کلی فنی

     1-4-3- نتایج عددی

   1-5- اندازه گیری پارامتر های رنگ, اندازه و میزان استحکام میوه سیب

     1-5-1- صورت مسئله

     1-5-2- الگوریتم کلی فنی

     1-5-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

   1-6- سنجش کیفیت میوه های موجود در سطل های حمل و نقل سیب

     1-6-1- صورت مسئله

     1-6-2- الگوریتم کلی فنی

     1-6-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

     1-6-4- معایب احتمالی سیستم و راهکار های پیشنهادی

   1-7- تخمین کیفیت خارجی میوه گلابی با کمک بینایی ماشین

     1-7-1- صورت مسئله

     1-7-2- الگوریتم کلی فنی

     1-7-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

   1-8- پردازش تصویر رقمی برای دسته بندی گیلاس ها

     1-8-1- صورت مسئله

     1-8-2- الگوریتم کلی فنی

     1-8-3- نتایج عددی

     1-8-4- معایب احتمالی و راهکارها

 فصل دوم- مقدمه

   2-1: بینایی ماشین(Machine Vision)

     2-1-1: بینایی ماشین وسامانه کنترل کیفیت

     2-1-2: پردازش و تحلیل تصاویر

       2-1-2-1: مبانی پردازش تصویر

       2-1-2-2: انواع پردازش تصویر

          2-1-2-2-1:پردازش سطح پایین

         2-1-2-2-2:پردازش سطح میانی

         2-1-2-2-3:پردازش سطح بالا

 فصل سوم -روش های بینایی ماشین در کنترل کیفیت گوشت

   3-1:عوامل موثر در کیفیت گوشت

     3-1-1: سن

     3-1-2:Marbling(چربی قابل مشاهده درون عضلانی)

     3-1-3: رنگ

     3-1-4: ثبات و استحکام

   3-2: سیر تکاملی سیستم ارزیابی کیفیت

     3-2-1:وارسی چشمی

     3-2-2:وارسی شیمیایی

     3-2-3:وارسی از طریق بینایی ماشین

 فصل چهارم - ارزیابی روش های کنترل کیفیت

   4-1:مقدمه

   4-2: بررسی کیفیت گوشت خوک

     4-2-1: صورت مساله

     4-2-2: حجم دیتابیس

     4-2-3:متودها

     4-2-4:تکنیک ارایه شده

     4-2-5: نتایج

   4-3:تحولی دیگر در بررسی کیفیت گوشت خوک

     4-3-1: مقدمه

     4-3-2: مواد ومتودها

     4-3-3 :فراگیری عکس ها

 4-4: بررسی کیفیت گوشت بره

   4-4-1: مقدمه

   4-4-2: دیتابیس

   4-4-3: متودها

   4-4-4: استخراج ویژگی های بافتی

   4-4-5: نتایج

   4-4-6: طبقه بندی

   4-5: کنترل کیفیت گوشت گاو

     4-5-1: مقدمه

     4-5-2: کارهای اولیه

     4-5-3: عملکرد

     4-5-4: کسب تصویر

     4-5-3:. تجزیه و تحلیل تصویر

       4-5-3-1: توسعه یک الگوریتم تجزیه و تحلیل تصویر

       4-5-3-2: حذف نویز

       4-5-4: ویژگی بافت

   4-6: نمونه های ازمایشی

     4-6-1:فراگیری عکس

     4-6-2 :پردازش تصویر

 فصل پنجم - جمع بندی و نتیجه گیری

 منابع و مراجع

لینک کمکی