فایل word سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

  فایل word سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هوشمند دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هوشمند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هوشمند

 مقدمه

   زمینه های علمی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

   فصل یکم – تصمیم گیری و پشتیبانی مبتنی بر کامپیوتر

     1-1- تصمیم گیری ‏

     1-2- دسته بندی مسائل تصمیم

       1-2-1- دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای ساختار مسئله

       1-2-2- دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری

     1-3- فرایند تصمیم گیری

     1-4- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

       1-4-1- مفهوم سیستم های پشتیبان تصمیم

       1-4-2- خصوصیات سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

       1-4-3- انواع سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

     1-5- روش های پشتیبان تصمیم گیری

       1-5-1-بهینه سازی

       1-5-2- تصمیم گیری چندمعیاره:

       1-5-3- داده کاوی

       1-5-4- استدلال مبتنی بر مورد CBR

       1-5-5- درخت تصمیم

 فصل دوم – سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا ان

   2-1- زیر سیستم مدیریت داده

     2-1-1- پایگاه داده

     2-1-2- سیستم مدیریت پایگاه داده

     2-1-3- ساختار پرس و جو

     2-1-4- راهنما

   2-2- زیر سیستم مدیریت مدل

     2-2-1- پایگاه مدل

     2-2-2- ابزارهای مدل سازی

     2-2-3- سیستم مدیریت پایگاه مدل

     2-2-4- فهرست مدل

     2-2-5- اجرا مدل, مجتمع کردن و فرمان دادن

   2-3- زیر سیستم واسط کاربر

   2-4- زیر سیستم مدیریت پایگاه دانش

   2-5- طبقه بندی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

   فصل سوم- مدل سازی و تجزیه و تحلیل

     3-1- مدل سازی MSS

      3-2- مدل های ایستا و پویا

       3-2-1- انالیز ایستا

       3-2-2- انالیز پویا

     3-3- قطعیت, عدم قطعیت و ریسک

       3-3-1- تصمیم گیری درشرایط قطعی

       3-3-2- تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت

       3-3-3- تصمیم گیری در شرایط ریسک

     3-4- نمودارهای تاثیرات

     3-5- نرم افزار

     3-6- مدل سازی MSS با صفحات گسترده

     3-7- تجزیه وتحلیل تصمیم برای تعدادی پیشنهاد (جدول تصمیم و درخت تصمیم)

       3-7-1- جدول تصمیم

       3-7-2- درخت تصمیم

     3-8- ساختار مدل های ریاضی MSS

     3-9- اهداف چندگانه, حساسیت ها, انالیز, What-if, جستجوی هدف

       3-9-1- اهداف چندگانه

       3-9-2- انالیز حساسیت ها

       -9-3- انالیزهای what-if

       3-9-4- جستجوی هدف

     3-10- روش های جستجوی حل مسئله

   فصل چهارم- زیر سیستم مدیریت داده

     4-1- نوع و منابع داده

     4-2- جمع اوری داده, مسائل وکیفیت

     4-3- سیستم های مدیریت پایگاه داده در سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

     4-4- انبارداده

       4-4-1- تفاوت انبار داده و پایگاه داده

       4-4-2- فعالیت های انبارداده

     4-5- سیستم پردازش تحلیل بر خط

       4-5-1- مدل داده رابطه ای, مدل داده چندبعدی

       4-5-2- حجم های داده ای

       4-5-3- شماهای داده ای

       4-5-4- طراحی پایگاه داده چندبعدی انبارداده

     4-6- داده کاوی

       4-6-1- مراحل داده کاوی

       4-6-2- خلاصه سازی و به تصویر دراوردن داده ها

       4-6-3- مدل های پیش بینی داده ها

       4-6-4- مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

   فصل پنجم- مدیریت دانش

     5-1- مفاهیم و تعاریف هوش مصنوعی

     5-2- سیستم خبره

     5-3- ساختار سیستم خبره

       5-3-1- معماری سیستم خبره

       5-3-2- انواع روش های برنامه نویسی و ارتباط با سیستم های خبره

     5-4- دانش

       5-4-1- قواعد

       5-4-2- شبکه های معنایی

       5-4-3- قاب

       5-4-4- منطق

     5-5- روش های استنتاج

       5-5-1- انواع روش های استنتاج

     5-6- ابزارهای ایجاد سیستم خبره

   فصل ششم- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری پزشکی (CDSS)

     6-1- تاریخچه

     6-2- دسته بندی سیستمهای پشتیبانی تصمیم بالینی:

       6-2-1- دسته بندی سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری از دید پزشکان

       6-2-2- انواع سیستمهای پشتیبانی تصمیم در پزشکی از لحاظ روش و سیستم مورد استفاده

       6-2-3- انواع مدل های پشتیبانی تصمیم

     6-3- ابزار کسب دانش

     6-4- مکانیسم های استنباطی استفاده شده درCDSS

     6-5- پشتیبانی تصمیم با ابزارهای پیش بینی ساده

     6-6- طراحی مفهومی DSS برای تشخیص و درمان بیماری

       6-6-1- شبکه بیزین

       6-6-2- درخت تصمیم

       6-6-3- شبکه عصبی

       6-6-4- الگوریتم های ژنتیک

       6-6-5- شبکه های احتمالاتی علی (سببی)

       6-6-6- جدول تصمیم

       6-6-7- استدلال مبتنی بر مورد

       6-6-8- سیستم های مبتنی بر قانون

       6-6-9- شرط منطقی

   فصل هفتم- جمع بندی و نتیجه گیری

 منابع و مراجع

 

لینک کمکی