فایل word سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیک دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیک

 مقدمه
 فصل اول - مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک
   1- 1- الگوریتم ژنتیک چیست؟
   1-2- فلسفۀ انتخاب اصلح در طبیعت
   1-3- مفاهیم پایه ای الگوریتم ژنتیک
     1-3-1- تابع ارزیابی
     1-3-2- نحوۀ کد کردن متغیر های تابع
     1-3-3- ایجاد جمعیت اولیه
     1-3-4- ارزیابی کروموزوم ها
     1-3-5- انتخاب والد برای ایجاد نسل بعد
     1-3-6- تولید نسل جدید
     1-3-7- پایان دادن به اجرا
 فصل دوم : مدار های ترتیبی همگام و مسئلۀ تخصیص حالت
   2-1- مدار های ترتیبی همزمان (همگام)
     2-1-1-مدل های میلی و مور
     2-1-2- فرایند طراحی مدار های ترتیبی
     2-1-3- تخصیص حالت
     2-1-4- شناسایی یک تخصیص حالت خوب
   2-2- کاربرد سخت افزار تکاملی در مساله تخصیص حالت
   2-3- الگوریتم ژنتیک در تخصیص حالت
     2-3-1- تعریف کروموزوم ها
     2-3-2- ایجاد جمعیت اولیه
     2-3-3- ارزیابی هزینۀ یک نمونۀ تخصیص حالت
     2-3-4- انتخاب تخصیص حالت های مناسب
     2-3-5- انجام عمل ادغام روی جمعیت
     2-3-6- انجام عمل جهش روی جمعیت
     2-3-7- شرایط خاتمۀ الگوریتم
 فصل سوم : برنا مه نویسی ژنتیکی
   3-1- برنامه نویسی ژنتیکی چیست؟
     3-1-1- کروموزوم ها در برنامه نویسی ژنتیکی
     3-1-2- ایجاد جمعیت اولیه
     3-1-3- انتخاب کروموزوم برای ایجاد نسل جدید
     3-1-4- تولید نسل جدید
   3-2-گام های مقدماتی در اجرای برنامه نویسی ژنتیکی
   3-3- یک نمونه اجرای برنامه نویسی ژنتیک
     3-3-1-گام های مقدماتی
     3-3-2- گام به گام اجرای برنامه
       3-3-2-1- ایجاد جمعیت اولیه
       3-3-2-2- ارزیابی سودمندی
       3-3-2-3- انتخاب, ادغام و جهش
       3-3-2-4- شرایط خاتمه و خروجی برنامه
 فصل چهارم : بهینه سازی یک مدار ترکیبی
   4-1- موارد موثر در کارایی مدار
     4-1-1- تعداد گیت های به کار رفته در مدار
     4-1-2-
   4-2- سخت افزار تکاملی در بهینه سازی بخش ترکیبی مدار
   4-3- برنامه نویسی ژنتیکی در بهینه سازی مدار های ترکیبی
     4-3-1ساختار کروموزوم ها
     4-3-2- مقایسۀ ساختار ماتریسی و ساختار درختی در برنامه نویسی ژنتیکی
     4-3-3- جمعیت اولیه
     4-3-4- ارزیابی سودمندی مدار
     4-3-5- انتخاب و ایجاد جمعیت جدید
     4-3-6- باز تولید مدار
 فصل پنجم : نتایج و مقایسۀ انها
   1-1- مقایسۀ یک نمونه مدار پس از دو مرحله بهینه سازی
 مراجع و منابع
 

لینک کمکی