فایل word تجزیه و تحلیل وب سایت آژانس هواپیمایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه :  این داکیومنت به صورت متنی و تایپ شده ارائه می گردد و فایل های رشنال رز و فایل های پایگاه داده آن موجود نمی باشد و عکس های تمامی دیاگرام ها در داخل داکیومنت می باشد

فایل word تجزیه و تحلیل وب سایت آژانس هواپیمایی دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تجزیه و تحلیل وب سایت آژانس هواپیمایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word تجزیه و تحلیل وب سایت آژانس هواپیمایی

 فصل 1 : معرفی سیستم
   1-1معرفی مختصر سیستم
   1-2 معرفی سیستم های مشابه
     1-2-1 اژانس هواپیمایی هستی گشت
     1-2-2 سیستم رزرو اینترنتی هواپیمایی اسمان
   1-3 معرفی ابزارهای توسعه سیستم
     1-3-1 ابزارهای برنامه نویسی
     1-3-2 ابزارهای بانک اطلاعاتی
     1-3-3 ابزارهای تحلیل نمودار
 فصل 2 : تحلیل برنامه
   2-1 دیاگرامuse case
     2-1-1use caseچیست؟
     2-1-2 actorچیست؟
     2-1-3 ارتباطات بینuse caseها چگونه است؟
     2-1-4 سیستم های اطلاعاتی
     2-1-5 چه زمان باید ازuse caseها استفاده کرد؟
     2-1-6 چه زمان باید ازUses و Extendsاستفاده کرد؟
     2-1-7 نمودارuse case اژانس هواپیمایی
    2-2 دیاگرامclass
   2-3 نمودار دیاگرامهایIteration
     2-3-1 دیاگرامهایSequence
     2-3-2 دیاگرامهایCollaboration
     2-3-3 مقایسه دایاگرامهایSequence وCollaboration
     2-3-4 چه زمان باید از دیاگرامهایIterationاستفاده کرد؟
     2-3-5 دیاگرام sequensاژانس هواپیمایی مربوط به کاربر
     2-3-6 دیاگرام sequens اژانس هواپیمایی مربوط به مدیر
   2-4 دیاگرامactivity
     2-4-1 دیاگرامactivityاژانس هواپیماییمربوط بهکاربر
     2-4-2 دیاگرام activityاژانس هواپیماییمربوط به مدیر الف) صفحه اصلی
 فصل 3 : طراحی پایگاه داده
   3–1 جداول پایگاه داده
   3-2 ارتباط جداول بانک اطلاعاتی
   3-3 نرمالسازی
 فصل 4: نتیجه گیری
 

لینک کمکی