فایل word بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق

 1.مقدمه
 2.طرح پژوهش
   2.1. مسأله پژوهش
   2.2. هدف پژوهش
   2.3. ضرورت پژوهش
     2.3.1. ضرورتهای سازمانی
     2.3.2. ضرورتهای فردی و اجتماعی
     2.3.3. ضرورتهای اقتصادی
 3.مبانی نظری پژوهش
   3.1. تعریف کار از راه دور یا دورکاری
   3.2. مثالهایی از کار از راه دور
     3.2.1. استفاده از پزشکان سایر کشورها در اوقات شبانه کار بیمارستانها (تله مدیسن)
     3.2.2. مراکز مجازی پیام
   3.3. مشاغل مناسب و نا مناسب برای کار از راه دور
   3.4. افراد و مدیران مناسب برای دورکاری
     3.4.1. معیارهای انتخاب
     3.4.2. معیارهای مدیر
   3.5. مشاغلی که بیشترین استفاده را از کار از راه دور می برند
   3.6. مزایای کار از راه دور برای ایران
     3.6.1 مزایای فردی
     3.6.2. مزایای سازمانی
     3.6.3. مزایای اجتماعی
   3.7. انواع دورکاری
     3.7.1. از دیدگاه صنعت
     3.7.2. از دیدگاه دورکاران
     3.7.3. از دیدگاه روابط صنعتی
     3.7.4. از دیدگاه سازمانی
     3.7.5. از دیدگاه زمانی
   3.8. مشکلات کار از راه دور برای سازمان های ایرانی
   3.9. راه های گسترش کار از راه دور
   3.10. امارهایی از شاغلان کار از راه دور
     3.10.1. سن شاغلان
     3.10.2. کارهای شاغلان از راه دور
   3.11. اتصالات انفورماتیکی مورد نیاز برای انجام دورکاری
   3.12. چگونگی شکل گیری دورکاری
   3.13. دلایل ادامه توسعه دورکاری
   3.14. پژوهش حاضر
     3.14.1. پیش نیازهای سازمانی
     3.14.2. پیش نیازهای فردی
     3.14.3. نگرش سازمانی
     3.14.4. نگرش فردی
 4.پیشینه پژوهش
 5.روش پژوهش
   5.1. نوع و روش پژوهش
   5.2. جامعه اماری و نمونه اماری
   5.3. ابزار جمع اوری داده ها
   5.4. روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
 6. تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش
   6.1. وضعیت اماری پاسخ دهندگان
   6.2. پیشنیازهای سازمانی دورکاری
   6.3. پیشنیازهای فردی دورکاری
   6.4. نگرش سازمانی دورکاری
   6.5. نگرش فردی دورکاری
   6.6. جداول امتیازی
   6.7. خلاصه نتایج جداول امتیازی
   6.8. تحلیلهای اماری بیشتر
     6.8.1. پیش نیازهای سازمانی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
     6.8.2. پیش نیازهای فردی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
     6.8.3. نگرش سازمانی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
     6.8.4. نگرش فردی دورکاری از نگاه افراد لیسانس به بالا
 7. نتیجه گیری و پیشنهادات
 منابع و مراجع
 

لینک کمکی