فایل word الگوریتم های خوشه بندی و خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این تحقیق دارای یک فایل ضمیمه نمونه مثال پیاده سازی شده در نرم افزار متلب ( matlab ) می باشد که به همراه این تحقیق ارسال خواهد شد

فایل word الگوریتم های خوشه بندی و خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word الگوریتم های خوشه بندی و خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word الگوریتم های خوشه بندی و خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی

 الف - مقدمه
   « فصل اول »
      کلیات
       1-1 داده کاوی
         1-1-1 تاریخچه داده کاوی
         1-1-2 داده کاوی چیست ؟
         شکل 3-1-1 فرایند داده ‌کاوی
         1-1-4 ویژگی های داده کاوی
         1-1-5 مزایای داده کاوی
         1-1-6 مراحل داده کاوی
         1-1-7 روش های داده کاوی
         1-1-8 الگوریتم های داده کاوی
         1-1-9 ابزارهای داده کاوی
           1-1- 9-1 قابلیت‌های ابزار‌های داده کاوی
           1-1-9-2 نرم افزارهای داده کاوی
         1-1-10 کاربردهای داده کاوی
         1-1-11 شاخه های مرتبط با داده کاوی
           1-2-1 تاریخچه خوشه بندی
           1-2-2 تعریف خوشه بندی
           1-2-3 تحلیل خوشه بندی
           1-2-4 مراحل خوشه بندی
           1-2-5 فرایندهای خوشه بندی
           1-2-6 کاربردهای خوشه بندی
           1-2-7 مطالعه تکنیک های خوشه بندی
   « فصل دوم »الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی – تجمیعی
     2-1 خوشه بندی سلسله مراتبی
     2-2 خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی
       2-2-1 پیوند خوشه بندی
       2-2-2 الگوریتم پیوند تک
       2-2-3 الگوریتم پیوند کامل
       2-2-4 الگوریتم پیوند میانگین گروهی
       2-2-5 الگوریتم پیوند میانگین وزن دار
       2-2-6 الگوریتم پیوند مرکزی
       2-2-7 الگوریتم پیوند میانی
        2-2-8 روش وارد
      2-3 پیشرفت اخیر
       2-3-1 الگوریتم BIRCH
       2-3-2 الگوریتم CURE
       2-3-3 الگوریتم ROCK
       2-3-4 الگوریتم CHAMELEON
       2-3-5 الگوریتم SLINK
       2-3-6 الگوریتم های پیوند تک مبتنی بردرختان پوشای مینیمم
       2-3-7 الگوریتم CLINK
     2-4 روش های دیگر خوشه بندی سلسله مراتبی
   « فصل سوم »شبیه سازی و اجرای یک نمونه الگوریتم کاربردی
     3-1 نرم افزار MATLAB
     3-2 اجرای برنامه کاربردی با Matlab
       3-2-1 تحلیل برنامه CLINK
 ج - منابع و ماخذ

   ضمیمه 1 : توابع مهم نرم افزار متلب
   ضمیمه 2 : سورس پیاده سازی در متلب به همراه شکل و نمودار خروجی از اجرای الگوریتم
 

لینک کمکی