فایل word ارزیابی کارایی پارامترهای موثر در شبکه حسگر بی سیم (پارامتر امنیت و طول عمر شبکه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word ارزیابی کارایی پارامترهای موثر در شبکه حسگر بی سیم (پارامتر امنیت و طول عمر شبکه ) دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزیابی کارایی پارامترهای موثر در شبکه حسگر بی سیم (پارامتر امنیت و طول عمر شبکه )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word ارزیابی کارایی پارامترهای موثر در شبکه حسگر بی سیم (پارامتر امنیت و طول عمر شبکه )

 1 مقدمه
   1-1 معرفی شبکه های حسگر بیسیم
   1-2 ویژگی های شبکه حسگر بیسیم
   1-3 ویژگی‌های سخت‌افزاری:]اسماعیلی 87[
   1-4 ساختارهای شبکه حسگر بی سیم
 فصل:2 پارامترهای شبکه حسگر بیسیم
   2-1 پارامترهای موثر در شبکه حسگر بیسیم]اسماعیلی 87[ و [Akyildiz 02]
 3 امنیت در شبکه حسگر بیسیم
   3-1 پروتکل های مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم
     3-1-1پروتکل های با محوریت داده
       3-1-1-1Flooding و Gossiping
       3-1-1-2[Intanagonwiwat_00] SPIN
       3-1-1-3 [Intanagonwiwat_00] Directed Diffusion
       3-1-1-4[Shah_02] EAR
       3-1-1-5 [Schurgers_01] GBR
     3-1-2 پروتکل های سلسله مراتبی
     3-1-3 پروتکل های مبتنی بر مکان
     3-1-4 پروتکل های مبتنی بر جریان شبکه و کیفیت خدمات
     5-1-3 جمع بندی پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بیسیم
   3-2 حمله و مهاجم
   3-3 نیازمندی های امنیتی [Rehana 09] و [Muazzam 11]
   3-4 کلاس های امنیتی
   3-5 مدل های تهدید[Kalita 09] و [Mohanty 05-10]
   3-6 حمله هایی که به لایه های اصلی می شود و نگرش امنیتی ممکن[Pandey 10]
   3-7 حمله های ممکن بر علیه شبکه حسگر بیسیم[MOHANTY 05-10] و [Pandey 10]
   3-8 حمله های ممکن به پروتکل های موجود
 4 طول عمر در شبکه حسگر بیسیم
   1-4 پروتکل LEACH [Amini 07]
     1-4-1 الگوریتم انتخاب سرخوشه]اباذری طرقبه 89[
     1-4-2 الگوریتم تشکیل خوشه
     1-4-3 فاز حالت پایدار
 5 نتیجه گیری
 مراجع
 

لینک کمکی