فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم ژنتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم ژنتیک دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم ژنتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم ژنتیک

 فصل اول مقدمه ای بر شبکه های بی سیم موبایل
   1-1-مقدمه ای بر شبکه های بی سیم
   1-2-تقسیم بندی شبکه های بی سیم بر اساس محدوده فرکانس
     1-2-1- شبکه های مادون قرمز
     1-2-2-شبکه های لیزری
     1-2-3- شبکه های WiFi
     1-2-4-شبکه های WiMAX
   1-3-شبکههای بیسیم Ad Ho
     1-3-1-مزایای شبکه ی ad hoc
     1-3-2-خصوصیت های شبکه Ad hoc
   1-4-شبکه های موبایل Ad hoc یا Mobile ad hoc networks) MANET)
     1-4-1-ساختار شبکه های MANET
     1-4-2-خصوصیات MANET
     1-4-3-کاربردهای شبکه hoc Mobile ad
     1-4-4-معایب MANET
   نتیجه گیری
 فصل دوم مسیریابی در شبکه های موبایل
   2-1-مقدمه ای بر مسیریابی
   2-2-مسیریابی در شبکه های Ad hoc
   2_3_پروتکل های مسیریابی در شبکه های Mobile Ad hoc
     2-3-1-الگوریتم های فعال (Table driven Pro active)
     2-3-2-الگوریتم های واکنشگر (On demand Reactive)
     2-3-3-الگوریتم های ترکیبی (Hybrid)
     2-3-4-مسیریابی سلسله مراتبی
     2-3-5-مسیریابی مسطح
   نتیجه گیری
 فصل سوم بررسی الگوریتم های مسیریابی
   مقدمه
   3-1-دیدگاه های الگوریتم های مسیریابی
   3-2-نحوه ی مسیریابی بصورت استاتیک
   3-3-انواع پروتکل ها
     3-3-1-پروتکل های Distance Vector
     3-3-2-پروتکل های IP Link State
     3-3-3-پروتکل OSPF
   3-4-الگوریتم های مسیریابی
     3-4-1-مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس( QOS)
     3-4-2-مسیریابی چند منظوره
     3-4-3-مسیریابی چند مسیری
     3-4-4-مسیریابی هوشمند
   نتیجه گیری
  فصل چهارم مسیریابی شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم ژنتیک
   مقدمه
   4-1-الگوریتم ژنتیک
   4-2:مسیریابی QoS در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک
     4-2-1:QoS در MANET
     4-2-2-نقش GA در مسیریابی QoS در MANET
     4-2-3-شبیه‌سازی و نتایج
   4-3:مشکلات کوتاهترین مسیر حرکتی در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک
     4-3-1-مشکلات مسیر حرکتی SP
     4-3-2-الگوریتم ژنتیکی تخصصی برای مشکلات SP
     4-3-3-الگوریتمهای ژنتیکی به همراه برنامه ریزی مهاجرتی
     4-3-4-مطالعه تجربی
     4-3-5-نتایج و بررسی های تجربی اساسی
   نتیجه گیری
 فصل پنج ارزیابی و نتیجه گیری
 پیوست ها
   پیوست الف
   پیوست ب
 منابع
 

لینک کمکی