فایل word تحقیق در مورد قطعه بندی تصاویر در پردازش تصویر ( Image Segmentation)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

تعداد صفحات 66

فهرست
چکیده  
مقدمه   
تاﺭیخچه   
پردازش تصویر چیست   
مراحل اساسی پردازش تصویر   
یک مدل ساده تصویر  
تشخیص صورت   
تشخیص و تعبیر   
کاربردهای پردازش تصویر   
شبیه‌سازی ماهواره:   
شبیه‌سازی آنتن:   
گسترش دادن در پردازش و آنالیز و بررسی تصاویر:   
جمع‌آوری و نمونه برداری تصاویر:   
استقرار مجدد تصاویر Image Restortion   
زیاد کردن تصاویر Image Enhancement   
تشخیص دور یا لبه اجزا    
بخش‌بندی تصویر Image Segmentation   
هسیتوگرام بخش‌بندی Histogram Segmentation   
رشد ناحیهRegion growing   
شیوه گرادیان Gradient methods   
اندازه‌گیرهای در تصاویر   
بایگانی تصاویر   
انتقال تصاویر(تبدیلات تصاویر)   
روندهای پیشرفته در پردازش تصاویر   
Image Segmentation چیست   
روش K-Mean   
خلاصه ای بر روش k-means   
مطالعه ای بر روش k-means   
خوشه بندی اطلاعات به روش ترکیبی MICA-k   
خوشه بندی اطلاعات به روش Hybrid k-MICA   
مجموعه داده Iris   
روش Histogram   
روش پیاده سازی منحنی تکامل تابع Mumford-Shah برای تقسیم بندی و سگمنتیشن تصاویر   
روش تقسیم بندی تصویر با استفاده از منحنی Evolution و انتشار Anisotropic 7   
کاربردهای الگوریتم ژنتیک در سگمنتیشن تصویر   
بهینه سازی مبتنی بر تقطیع تصویر توسط ژنتیک الگوریتم   
همسانی تصویربا استفاده از رویکرد الگوریتم ژنتیک   
دسته بندی ژنتیکی Multiobjective برای طبقه بندی پیکسل ها در سنجش از راه دور تصاویر   
کاربرد های الگوریتم کلونی مورچه ها در سگمنتیشن تصویر   
تقطیع تصویر مبتنی بر MRF با استفاده از سیستم کلونی مورچه   
سیستم Ant Colony برای تقسیم بندی و طبقه بندی Microcalcification در ماموگرام   
استفاده از الگوریتم ACO در تقطیع تصویر برای استانه سازی مطلوب   
تقطیع تصاویر داده های سه بعدی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمعی پرندگان   
ترکیب بهینه سازی حرکت جمعی پرندگان با الگوریتم های دسته بندی Unsupervised برای تقطیع تصویر   
بهینه سازی کلونی مورچه و الگوریتم بهینه سازی حرکت دسته جمعی پرندگان برای طبقه بندی Microcalcifications در ماموگرافی   
خلاصه و نتیجه گیری   
منابع و مراجع   

لینک کمکی