فایل word مقاله تاثير تحقق قرارداد روان شناختي بر رفتار شهروند سازماني و رفتارهاي نوآورانه

فایل word نقش شيوه هاي فرزندپروري والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندانشان

س یا همایش : نخستين کنگره بين المللي جامع روانشناسي ايرانتعداد صفحات :30چکیده مقاله: مطالعه در خصوص خانواده و به ویژه نقش والدین در رشد کودکان سالهاست که ذهن پژوهشگران امر تربیت را به خود مشغول کرده است، و نظریات متعددی نیز در زمینه روشهای تربیتی والدین و تأثیری که هر کدام از این روشها بر رشد جسمی و روانی کودکان می گذارند ارائه گردیده است. از جمله این تأثیرات نقش روشهای تربیتی والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان است. به همین منظور 350 دانش آموز ( 175 دختر و 175 پسر ) از بین 3500 دانش آموز دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان ناحیه یک کرج با روش نمونه گیری خوشه ای ا

فایل word تجربیات مدون مربی پرورشی

ی از متن فایل word تجربیات مدون مربی پرورشی : مقدمه 2 ویژگیهای مربی از دیدگاه قرآن 3 بیان مسئله 8 نیایش 1: 9 نیایش 2 : 11 آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم 13 ( احیای وظیفه فراموش شده مربیان پرورشی ! ) : 14 تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر : 15 سرود ، تئاتر بدون تحمیل بار مالی بر مدرسه : 16 استمرار طریق تربیت ، بیرون از مدرسه : 17 برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی 18 پیچیدن آوای روحانی قرآن و ادعیه در فضای مدرسه :