فایل word مقاله بررسي راهکارهاي مقابله با اکراتوکسين A جهت بالابردن ايمني مصرف انگور و فراورده هاي آن

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي راهکارهاي مقابله با اکراتوکسين A جهت بالابردن ايمني مصرف انگور و فراورده هاي آن : چکیدهاکراتوکسین (OTA) A متابولیت سمی حاصل از رشد برخی قارچ ها مثل آسپرژیلوس و پنیسلیوم می باشد . این قارچ ها از جمله عوامل آلوده کننده انگور و فرآورده های آن هستند . شناخت عوامل مؤثر بر رشد قارچ های مذکور و شرایط تولید سم توسط آنها ، برای مهار این آلودگی ضروری است .لذا در مقاله حاضر ،با استناد به پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام شده است ، شرایط مناسب برای رشد قارچ های مولد OTA و روش های مختلف مواجهه با این آلودگی که سلامت و ایمنی مصرف کننده را به خطر می اندازد ،بیان شده است .کلمات کلیدی : اکراتوکسین – انگور – ایمنیمقدمهاکراتوکسی

فایل word مقاله مدل بلاکينگ و تحليل آن در راه آهن ايران

فایل word مقاله نقش ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک برکاهش حرکت کروم سه ظرفيتي درخاک هاي اطراف منطقه چرمشهر