فایل word تاثير نيوبيوم و تيتانيوم بر رفتار اکسيداسيون سيکلي دما بالاي فولاد زنگنزن فريتي جهت استفاده در اتصال دهندههاي پيل هاي سوختي اکسيد جامد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير نيوبيوم و تيتانيوم بر رفتار اکسيداسيون سيکلي دما بالاي فولاد زنگنزن فريتي جهت استفاده در اتصال دهندههاي پيل هاي سوختي اکسيد جامد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مطالعه اثر نیوبیم و تیتانیوم بر اکسیداسیون سیکلی دما بالای فولاد زنگ نزن فریتی در دمای 800 درجه سانتیگراد وتعداد 70 سیکل انجام شد. سیکل گرمایی شامل یک ساعت حرارت دادن در کوره و سپس به دنبال آن 15 دقیقه سرد کردندر بیرون از کوره به دمای دلخواه بود. وزن همه نمونهها پس از هر سیکل اندازهگیری شد. نمونهها با میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM مطالعه شدند. هدف از ساخت این آلیاژ کاربرد در اتصال دهندههای پیلهای سوختی اکسید جامد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اضافه کردن مقادیر جزیی عناصر آلیاژی به خصوص نیوبیم منجر به تشکیل فاز لاوه در فصل مشترک اکسید-فلز شد که از نفوذ کاتیونها به پوسته اکسیدی جلوگیری کرده و همچنین به عنوان سدی در مقابل نفوذ اکسیژن نیز عمل میکند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حضور مقادیر زیاد نیوبیم و مقادیر کم تیتانیم جهت بهبود رفتار اکسیداسیون فولاد زنگ نزن فریتی موثر میباشد

لینک کمکی