فایل word تاثير توان اولتراسوند روي خواص فيزيکي - شيميايي و عملکردنانوکاتاليستCuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 جهت استفاده در توليد هيدروژن از ريفورمينگ متانول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير توان اولتراسوند روي خواص فيزيکي - شيميايي و عملکردنانوکاتاليستCuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 جهت استفاده در توليد هيدروژن از ريفورمينگ متانول :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

استفاده از پیلهای سوختی برای تولید انرژی موردنیاز وسایل نقلیه بسیار مورد اهمیت است. از میان سوختهای مختلف که توانایی تولید هیدروژن درجا موردنیاز پیل سوختی را دارا هستند, متانول بهعنوان بهترین گزینه مطرح است. فرآیندریفورمینگ متانول با بخارآب, در بین روشهای تولید هیدروژن از متانول , دارای بیشترین بازدهی تولید H2 است. کاتالیست های مس بنیان این فرآیند عملکرد بهتری از خود نشان میدهند و برای بهبود عملکرد آنها از روشهای گوناگون سنتز واضافه کردن تقویتکنندههای ساختاری استفاده میشود. نانوکاتالیست Al2O3/ZrO2/ZnO/CuO به روش همرسوبی-اولتراسونددر توانهای مختلف اولتراسوند سنتز و با آنالیزهایBET , FESEM, XRD خصوصیت سنجی شد. سنتز نانوکاتالیست با سطح ویژه بالا و پراکندگی مناسب از مزیتهای این روش است. نتایج XRD نشان داد افزایش توان اولتراسوند به کوچکتر شدناندازه کریستالهای اکسید مس و توزیع بهتر آنها کمک میکند. در توانهای بالاتر اولتراسوند کنترل مورفولوژی بهتر صورتگرفته و مورفولوژی نانو ذرات یکنواخت و بدون توده خواهد بود. سطح مخصوص نانوکاتالیست سنتز شده در بالاترین توان بیشتر از سطح مخصوص نانوکاتالیست مشابه سنتز شده در توانهای پایینتر است. نتایج ارزیابی نانوکاتالیستها هم نشان دادکه نمونه سنتز شده در توانهای بالاتر به دلیل خواص ساختاری مناسبتر عملکرد بهتری در تولید هیدروژن دارد.

لینک کمکی