فایل word تاثير اولتراسوند در سنتز و ارزيابي نانوکاتاليستNi-Co/Al2O3-ZrO2 جهت استفاده در توليد هيدروژن از گازهاي گلخانه اي CO2 و 4 CH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير اولتراسوند در سنتز و ارزيابي نانوکاتاليستNi-Co/Al2O3-ZrO2 جهت استفاده در توليد هيدروژن از گازهاي گلخانه اي CO2 و 4 CH :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این تحقیق تولید هیدروژن توسط فرایند ریفورمینگ خشک متان و در حضور نانو کاتالیست های ZrO2-Al2O3/Co-Ni که به کمک انرژی فرا صوت سنتز گردیدند انجام گرفت. در سنتز کاتالیست های این تحقیق اثر دستگاه اولتراسوند بر سنتزکاتالیست ها و مقایسه آن با روش تلقیح مورد ارزیابی قرار گرفت. خواص ساختاری این کاتالیست ها توسط آنالیز های FESEM وXRD مورد ارزیابی قرار گرفت. نشان داده شد که نانو کاتالیست های سنتزی بوسیله دستگاه اولتراسوند اندازهذرات کوچکتر و توزیع بهتری نسبت به نانو کاتالیست های سنتزی به روش تلقیح دارند و در نهایت عملکرد بهتری حین انجام فرایند داشتند.

لینک کمکی