فایل word بهکارگيري پيلهاي سوختي به عنوان منابع توليد پراکنده و اثر آن درکاهش تلفات انرژي سيستمهاي الکتريکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهکارگيري پيلهاي سوختي به عنوان منابع توليد پراکنده و اثر آن درکاهش تلفات انرژي سيستمهاي الکتريکي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله یکی از کاربردهای موثر پیلهای سوختی هیدروژنی به عنوان یکی از منابع تولید پراکنده در کاهش تلفات شبکه الکتریکی آمده است. نیروگاههای پیل سوختی با وجود آمدن بحث تجدید ساختار در صنعت برق و رقابتی شدن بازار برق درآینده سهم بزرگی را در تولید توان الکتریکی خواهند داشت. پیلهای سوختی در واقع, منابع ولتاژی هستند که از طریق یکسری مبدل به شبکه الکتریکی متصل میشوند. یکی از دلایل اصلی جهت بکارگیری منابع تولید پراکنده پیل سوختی درسیستم توزیع الکتریکی, تامین توان مصرفکنندگان برق میباشد. با توجه به اینکه شبکه الکتریکی یک سیستم در مقیاسوسیع میباشد و اینکه قرارگیری این منابع پیل سوختی در همه جای شبکه صرفه اقتصادی ندارد لذا در این مقاله یک الگوریتم جایابی بهینه پیشنهادی برای قرارگرفتن این منابع در شبکه الکتریکی آمده است و تاثیر این منابع به عنوان ابزاریدر جهت کاهش تلفات شبکه الکتریکی آمده است و جایابی بهینه این منابع در یک سیستم الکتریکی نمونه, تست و بررسی شده است

لینک کمکی