فایل word بررسي عملکرد ترموديناميکي سيستم ترکيب غير مستقيم پيل سوختي اکسيد جامد- توربين گازي- مولد آب داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد ترموديناميکي سيستم ترکيب غير مستقيم پيل سوختي اکسيد جامد- توربين گازي- مولد آب داغ :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله یک سیستم ترکیب غیر مستقیم پیل سوختی اکسید جامد- توربین گازی- مولد آب داغ از لحاظ ترمودینامیکی مورد بررسی قرار میگیرد. این سیستم قادر به تولید همزمان توان و آب داغ است. مدلسازی این سیستم با حل همزمانمعادلات بقای جرم و انرژی اجزا و معادلات الکتروشیمیایی پیل سوختی با استفاده از نرم افزار ایایاس انجام میشود. در ادامه تاثیر تغییر نسبت فشار و چگالی جریان بر توان خالص خروجی و بازده ترمودینامیکی سیستم مورد مطالعه قرار میگیرد.نتایج به دست آمده نشان میدهد که بیشترین مصرف توان مربوط به کمپرسور هواست. هم چنین با استفاده از سیستم میتوان به بازده ترمودینامیکی بالایی دست یافت. افزایش نسبت فشار با کاهش توان خالص خروجی سیستم, موجب کاهش بازده ترمودینامیکی آن میشود. در حالی که افزایش چگالی جریان باعث میشود که بازده ترمودینامیکی به یک مقدار بیشینه رسیده و سپس کاهش یابد.

لینک کمکی