فایل word اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت شرکتهاي ايراني توليدکننده الياف پلي استر براي ورود به بازارهاي بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت شرکتهاي ايراني توليدکننده الياف پلي استر براي ورود به بازارهاي بين المللي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مدل ها و تکنيک هاي کمي در مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی را برای رشد تولیدات داخلی مهیا می کند و واحدها و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یابند و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی, علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند. در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های ایرانی تولیدکننده الیاف پلی استر برای ورود به بازارهای بین المللی پرداختیم که بدین منظور با استفاده از مقالات گذشته , نظرات خبرگان و تصمیم گیرندگان سازمان, 30 شاخص در 6 بعد موقعیت رقابتی شرکت, محیط قانونی و سیاسی, ظرفیت بازار, تجربه بین المللی شرکت, فاصله فرهنگی و نظام بانکی کشور مبدا شناسایی شد و با توجه به انجام محاسبات آماری و آزمون تی به بررسی فرضیات پرداخته شد. با انجام محاسبات 9 شاخص حذف شد و 21 شاخص دیگر در پنج بعد موقعیت رقابتی شرکت, محیط قانونی و سیاسی, ظرفیت بازار, تجربه بین المللی شرکت و نظام بانکی کشور مبدا قرار گرفتند که به بررسی تعیین اولویت هر یک پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق از بین 21 شاخص نهایی شده, شاخص وجود رقیبان متعدد به عنوان کم اهمیت ترین شاخص با وزن 0.015238 شناسایی شد, همچنین در بخش متغیرهای تحقیق, نظام بانکی کشور مبدا به عنوان پر اهمیت ترین عامل شناسایی شد.

لینک کمکی