فایل word اقتصاد سالم از ديدگاه امام علي (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اقتصاد سالم از ديدگاه امام علي (ع) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مدل ها و تکنيک هاي کمي در مديريت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

اقتصاد سالم از مباحث جدی و لازم یک نظام اجتماعی است. عامل مهمی برای استقلال و پیشرفت یک کشوراست. امام علی (ع) به عنوان انسانی معصوم که مطالب عمیق علمی در مباحث اقتصاد دارند و همچنینمسیولیت اداره کشور را به مدت پنج سال به عهده داشته اند می توانند بهترین رهنمود ها را در زمینه اقتصادسالم برای ما داشته باشند .از نظر امام علی (ع) اقتصاد سالم,اقتصادی است که در آن توزیع ثروت در همهسطوح جامعه صورت می گیرد .سرمایه گذاری مولد مورد توجه است .عدالت مدیران جامعه و تقسیم بیت المالضروری می باشند.کار و تلاش همه افراد ,تقوای همه به ویژه کارگزاران اقتصادی ,نظارت و کنترل عمران وآبادانی و دوری از اسراف ,لازم و ضروری برای رسیدن به یک اقتصاد سالم می باشد.

لینک کمکی